Paretovo rozdělení pravděbodobnosti

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Zadej parametr α= (α > 0)
Zadej parametr Xm= (Xm > 0)
Zadej parametr x1= (Xm≤x1≤x2<∞)
Zadej parametr x2= (x1≤x2≤∞)

Vztahy

Charakteristiky rozdělení
Střední hodnota E(X)=
Rozptyl D(X)=
Koeficient šikmosti γ1=
Koeficient špičatosti γ2=
Graf distribuční funkce.Graf pravděpodobnostní funkce.

Externí odkazy

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Polski Nederlands Italien Magyar 中文 Suomi العربية Türkçe 日本語     


Kontakt © 2013 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz