Paretovo rozdělení pravděbodobnosti

DİKKAT - bir ondalık virgül yerine olmalıdır ondalık nokta kullanılır!
Parametreleri girin α= (α > 0)
Parametreleri girin Xm= (Xm > 0)
Parametreleri girin x1= (Xm≤x1≤x2<∞)
Parametreleri girin x2= (x1≤x2≤∞)

Formüller

Characteristics of the distribution (EN)
Beklenen değer E(X)=
Varyans D(X)=
Çarpıklık γ1=
Basıklık γ2=
Yığmalı dağılım fonksiyonu.Olasılık kütle fonksiyonu.

Dış bağlantılar

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Polski Nederlands Italien Magyar 中文 Suomi العربية Türkçe 日本語     


İlgili kişi © 2013 Yazar: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu