Paretovo rozdělení pravděbodobnosti

UWAGA - zamiast dziesiętnych należy stosować przecinek dziesiętny kropka!
Podać parametry α= (α > 0)
Podać parametry Xm= (Xm > 0)
Podać parametry x1= (Xm≤x1≤x2<∞)
Podać parametry x2= (x1≤x2≤∞)

Formuły

Kowariancja
Wartość oczekiwana E(X)=
Wariancja D(X)=
Współczynnik skośności γ1=
Kurtoza γ2=
Dystrybuanta.Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa.

Linki

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Polski Nederlands Italien Magyar 中文 Suomi العربية Türkçe 日本語     


Kontakt © 2013 Autor: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu