Online kalkulátory

Lineární algebra

Operace s maticemi v R (determinant, stopa, inverzní, adjungovaná, transponovaná) Operace s maticemi v C (determinant, stopa, inverzní, adjungovaná, transponovaná)
Základní operace s maticemi (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
LinRov - Řešení soustav lineárních rovnic s reálnými čísly KlinRov - Řešení soustav lineárních rovnic s komplexními čísly
Řešení kvadratické rovnice

Kombinatorika

Výpočet faktoriálu (0≤N≤40000) Výpočet kombinačního čísla (0≤N≤590)
Výpočet Catalanova čísla (0≤N≤299)

Rozdělení pravděpodobnosti

Spojité Diskrétní
Rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti Binomické rozdělení pravděpodobnosti (1≤N≤269)
Normální rozdělení pravděpodobnosti Negativně binomické rozdělení pravděpodobnosti (1≤r≤200)
Exponenciální rozdělení pravděpodobnosti Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti
Erlangovo rozdělení pravděpodobnosti Geometrické rozdělení pravděpodobnosti
Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti Hypergeometrické rozdělení pravděpodobnosti
Rayleighovo rozdělení pravděpodobnosti
Cauchyho rozdělení pravděpodobnosti
Paretovo rozdělení pravděpodobnosti
Logaritmicko-normální rozdělení pravděpodobnosti

Ostatní

Teorie front Regulární Markovského řetězce
Gama funkce
Česky English Русский Espanol      Valid CSS!


Kontakt © 2007-2013 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz