Česky ENGLISH

Main page

Photo gallery

YouTube

STUDY SUPPORT

Calculations

Ohmův zákon

Matrix in R

Matrix in C

LinEqu

ClinEqu

Probability distribution

all

Visualization

Links

Interesting sites

Journals

My work

Vědecké články a práce

Odborné články a práce

Other

Z historie

Creation of web


LINKS

International organizations

Legislation

Authorities and institutions

Regulatory authorities

Energy companies

Transmission system operators

Distribution system operators

Schools

Faculty of Power and Electrical engineering

Department of Electric Power Engineering

Department of Electrical Engineering

Secondary School of Electrical Engineering

Vocational School

Weather prediction

Other

Company

(EN)

Manufacturer

Assembly

Advisory

Downloads

On line data

All


AUTHOR

Contact


ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Mensa of the Czech Republic (only czech)

RSS RSS 2.0Google Pagerank - www.elektro-energetika.czGoogle Pagerank S-Rank - www.elektro-energetika.czS-Rank JyxoRank - www.elektro-energetika.czJyxoRank Nejlepší výsledek doményPublikační systém WAMOSWAMOS SEO nástroje

IP: 3.236.142.143


Dárek pro Putina

Drony NEMESIS

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu
Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

Logická olympiáda

PIKOMAT MFF UK

Elektrorevue

Vysoké učení technické v Brně

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně

Elektroenergetika na Wikipedii

Czech National Team

Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.

Signum belli 1914


Aktuální radarová data

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/data_jsradview.html
Czech Republic
Meteoradar(Německo)

http://www.wetterspiegel.de/de/europa/deutschland/5.html
Germany
Radarové odhady srážek
Srážky na území ČR - kombinace radarového odhadu a pozemních srážkoměrů
http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php
Czech Republic
MEg40 online
Ukázka měření v reálném čase – komunikace GPRS
http://www.e-mega.cz/meg40online/meg40onlinesite.php
Czech Republic
Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Na stránkách najdete nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit.
http://www.infoabsolvent.cz/
Czech Republic
Předpovědní model ALADIN

http://pr-asv.chmi.cz/aladin/index.php?run=latest
Czech Republic
POVODŇOVÁ SLUŽBA

http://hydro.chmi.cz/hpps/
Czech Republic
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY (SIVS)

http://pocasi.chmi.cz/index.html/
Czech Republic
METEOALARM (EVROPA)

http://www.meteoalarm.eu/
European Union
EnergySpectrum
is a scientific journal focusing on the areas of production, transmission, distribution and use of electricity.
http://energyspectrum.net/
Czech Republic
Ministerstvo průmyslu a obchodu

http://www.mpo.cz/
Czech Republic
Energetický regulační úřad

http://www.eru.cz/
Czech Republic
Státní energetická inspekce

http://www.cr-sei.cz/
Czech Republic
Institut technické inspekce

http://www.iti.cz/
Czech Republic
Státní úřad inspekce práce

http://www.suip.cz/
Czech Republic
Operátor trhu s elektřinou, a.s.

http://www.ote-cr.cz/
Czech Republic
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

http://www.unmz.cz/
Czech Republic
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

http://www.sujb.cz/
Czech Republic
ČEPS a.s.

http://www.ceps.cz/
Czech Republic
Skupina ČEZ

http://www.cez.cz/
Czech Republic
Skupina E.ON

http://www.eon.cz/
Czech Republic
Skupina PRE

http://www.pre.cz/
Czech Republic
ČEZ Distribuce, a. s.

http://www.cezdistribuce.cz/
Czech Republic
Koncern RWE

http://www.rwe.cz/
Czech Republic
Katedra elektroenergetiky, ČVUT Praha

http://k315.feld.cvut.cz/
Czech Republic
Ústav elektroenergetiky, VUT Brno

http://www.ueen.feec.vutbr.cz/
Czech Republic
Katedra elektroenergetiky, VŠB TU Ostrava

http://fei1.vsb.cz/kat451/
Czech Republic
Katedra elektroenergetiky, ZU, Plzeň

http://www.fel.zcu.cz/ktd.aspx?ktd=KEE
Czech Republic
Katedra elektroenergetiky, STU, Bratislava

http://www.kee.elf.stuba.sk/
Slovakia
Katedra elektroenergetiky, Košice

http://www.tuke.sk/fei-kee/kee-s.html
Slovakia
Katedra výkonových elektrotechnických systémov, Žilina

http://www.kves.uniza.sk/
Slovakia
PowerWiki Elektroenergetika
Znalostní portál Katedry elektroenergetiky FEL ČVUT.
http://www.powerwiki.cz/
Czech Republic
RNDr. Michal Novák, Ph.D.
Studijní opora pro matematiku, On-line aplikace (matice, derivace, slovník a další)
http://www.umat.feec.vutbr.cz/~novakm/
Czech Republic
Odborné učebnice pro energetiku

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-1-Elektrarny.pdf Jaderné a klasické elektrárny
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-1-Elektrarny.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-2-OZE.pdf Obnovitelné zdroje elektrické energie
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-2-OZE.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-3-Elektrotepelna.pdf Elektrotepelná technika
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-3-Elektrotepelna.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-4-Navrh_siti.pdf Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-4-Navrh_siti.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-5-Monitorovani.pdf Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-5-Monitorovani.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-6-Svetelna.pdf Světelná technika
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-6-Svetelna.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-7-Provoz.pdf Provoz distribučních soustav
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-7-Provoz.pdf
Czech Republic
Miroslav Cihelka
kompletní dodávky elektro od zadání až po kolaudaci
http://www.cihelka-elektro.cz/
Czech Republic
DRIBO , spol. s r.o.
spínací přístroje VN
http://www.dribo.cz/
Czech Republic
LOPOUR a syn s.r.o.
tyče pro odstraňování námrazy, ovládání odpojovačů Flrm, tyče na prořezy
http://www.lopour.cz/
Czech Republic
zkratovací soupravy NN, VN a VVN, fázovací soupravy VN, zkouąečky VN a VVN, vypínací tyče atd.
ELEKTROPOMŮCKY PARDUBICE, s.r.o.
http://www.elpom.cz/
Czech Republic
BINOX s.r.o.
dalekohledy
http://www.binox.cz/
Czech Republic
CANIS safety a.s.
ochranné přilby 3M a příslušenství
http://www.canis.cz/
Czech Republic
DEVA F-M. s.r.o.
ochranné oděvy RAFINÉR a LEZEC III
http://www.deva-fm.cz/
Czech Republic
TOPCENTRUM
nářadí
http://www.topcentrum.cz
Czech Republic
ALVE spol. s r.o
žebříky
http://www.alve.cz/index2.htm
Czech Republic
EUROLAMP s.r.o.
svítilny
http://www.eurolamp.cz/
Czech Republic
PELCO
žebříky
http://www.pelco.co.nz//
New Zealand
Prabos plus a.s.
bezpečnostní a pracovní obuv
http://www.prabos.cz/
Czech Republic
Energyweb

http://www.simopt.cz/energyweb/
Czech Republic
BEN - technická literatura

http://www.ben.cz/cz/
Czech Republic
Agentura IRIS

http://www.ielektro.com/
Czech Republic
BOZP

http://www.bozpinfo.cz/
Czech Republic
i-EKIS Energetické Konzultační a Informační Středisko České energetické agentury

http://www.i-ekis.cz/
Czech Republic
Elektrotechnické tabulky

http://www.elektrotechnicke-tabulky.cz/
Czech Republic
Simulátor jaderné elektrárny na PC
Počítačový program matematicky simuluje a názorným způsobem ukazuje procesy probíhající v jaderné elektrárně. Pro konkrétní uspořádání jednotlivých zařízení v modelu a hlavní parametry byla vzorem Jaderná elektrárna Temelín s reaktory typu VVER 1000.
http://www.cez.cz/cs/veda-a-vzdelavani/pro-studenty/materialy-ke-studiu/pocitacove-programy/4.html
Czech Republic
OEZ s.r.o.
Software ke stažení (výpočtový program SICHR a jiné)
http://www.oez.cz/ke-stazeni/sw-podpora
Czech Republic
Přeshraniční toky výkonu ČR
Přebíráno ze stránek ČEPS a.s.
http://www2.ceps.cz/FU_ONLINE_I/ZatizeniM_ProfiluS_Plany.aspx
Czech Republic
European Network of Transmission System Operators

http://www.entsoe.eu/
European Union
Elektrotechnické tabulky

http://www.elektrotechnicke-tabulky.cz/
Czech Republic
Převod fyzikálních jednotek

http://www.prevod.cz/
Czech Republic
Fyzikální konstanty (anglicky)

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html
United States
All About Circuits
This site provides a series of online textbooks covering electricity and electronics.
http://www.allaboutcircuits.com/
United States
http://www.g3ynh.info/zdocs/AC_theory/AC_theory.pdf AC electrical theory
An introduction to phasors, impedance and admittance, with emphasis on radio frequencies.By David W. Knight
http://www.g3ynh.info/zdocs/AC_theory/AC_theory.pdf
United Kingdom
http://physics.fme.vutbr.cz/files/opory/pdf/F2/F2.pdf Elektřina a magnetismus
hypertextová verze vycházející z přepracovaných skript Fyzika II, autorů: Šantavý, Liška
http://physics.fme.vutbr.cz/files/opory/pdf/F2/F2.pdf
Czech Republic
Encyklopedie fyziky
Jaroslav Reichl, Martin Všetička
http://fyzika.jreichl.com/index.php
Czech Republic
NetCalc
A web-based graphic calculator
http://www.netcalc.org/
United States
PSE - Operator S.A. (Operator Systemu Przesytowego S.A.)
Poland
http://www.pse-operator.pl
Poland
UKRENERGO National Power Company
Ukraine
http://www.ukrenergo.energy.gov.ua
Ukraine
Verbund Austrian Power Grid AG
Austria
http://www.verbund.at/
Austria
TIWAG-Netz AG
Austria
http://www.tiwag-netz.at/
Austria
VKW- Übertragungsnetz AG – VKW-UNG
Austria
http://www.vkw-grid.at/
Austria
Elia System Operator S.A.
Belgium
http://www.elia.be/
Belgium
CEPS, a.s.
Czech Republic
http://www.ceps.cz
Czech Republic
ELTRA
Denmark
http://www.eltra.dk/
Denmark
Elkraft System
Denmark
http://www.elkraft-system.dk/
Denmark
Fingrid Oyj
Finland
http://www.fingrid.fi/
Finland
Reseau de Transport D’electricite – RTE
France
http://www.rte-france.com/
France
Hellenic Transmission System Operator S.A. – HTSO
Greece
http://www.desmie.gr/
Greece
Red Electrica de Espana SA
Spain
http://www.ree.es/
Spain
TenneT, Transmission System Operator B.V.
Holland
http://www.tennet.org/
Netherlands
ESB National
Ireland
http://www.esb.ie/
Ireland
EirGrid
Ireland
http://www.eirgrid.com/
Ireland
CEGEDEL SA
Luxemburg
http://www.cegedel.lu/
Luxembourg
EnBW Transportnetze AG
Germany
http://www.enbw.com/
Germany
E.ON Netz GmbH – E.ON Netz
Germany
http://www.eon-netz.com/
Germany
RWE Transportnetz Strom GmbH
Germany
http://www.rwetransportnetzstrom.com/
Germany
Vattenfall Europe Transmission GmbH
Germany
http://transmission.vattenfall.de/
Germany
Statnett
Norway
http://www.statnett.no/
Norway
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Portugl
http://www.ren.pt/
Portugal
SEPS, a.s.
Slovakia
http://www.sepsas.sk/
Slovakia
ELES
Slovenia
http://www.tso.eles.si/
Slovenia
Aare-Tessin Ltd. for Electricity – ATEL
Switzerland
http://www.atel.ch/
Switzerland
BKW Übertragungsnetz AG
Switzerland
http://www.bkw.ch/
Switzerland
EGL Grid AG
Switzerland
http://www.egl.ch/
Switzerland
Energie Ouest Suisse SA – EOS
Switzerland
http://www.eos-gd.ch/
Switzerland
Nordostschweizerische Kraftwerke AG – NOK
Switzerland
http://www.nok.ch/
Switzerland
Affärsverket Svenska Kraftnät
Sweden
http://www.svk.se/
Sweden
MAVIR Rt.
Hungary
http://www.mavir.hu/
Hungary
Scottish Power
Great Britain
http://www.scottishpower.com/
United Kingdom
Scottish and Southern Energy Plc
Great Britain
http://www.scottish-southern.co.uk/
United Kingdom
SONI (System Operator for Northern Ireland)
Great Britain
http://www.soni.ltd.uk/
United Kingdom
National Grid UK
Great Britain
http://www.nationalgrid.com/uk
United Kingdom
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
Italy
http://www.terna.it/
Italy
KESH - Korporata Energjitike Shqiptare
Albania
http://www.kesh.com.al/
Albania
World Nuclear Association

http://www.world-nuclear.org/
-
EDF
France
http://www.edf.fr
France
Lietuvos Energija AB
Lithuania
http://www.lpc.lt/
Lithuania
BELENERGO
Belarus
http://www.energo.by/
Belarus
ISO BiH (Nezavisni operator sustava u Bosni i Hercegovini)
Bosnia and Hercegovina
http://www.zekc.t-ba.net/
Bosnia and Herzegovina
NEK (Natsionalna Elektricheska Kompania EAD)
Bulgaria
http://www.nek.bg/
Bulgaria
HEP-OPS (HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.)
Croatia
http://www.hep.hr/
Croatia
TSO-Cyprus (Transmission System Operator - Cyprus)
Cyprus
http://www.dsm.org.cy/
Cyprus
EESTI ENERGIJA
Estonia
http://www.energia.ee/
Estonia
Latvenergo
Latvia
http://www.latvenergo.lv/
Latvia
MEPSO (Elektrostopanstvo na Makedonija AD, Skopje)
Former Yugoslavian Republic of Makedonia
http://www.esmak.com.mk/
Macedonia
Transelectrica (Transelectrica S.A. )
Romania
http://portal.transelectrica.ro/
Romania
UES SO-CDA (System Operator - Centralized Dispatching Administration)
Russia
http://www.so-cdu.ru/
Russia
JP EMS (JP Elektromreža Srbije)
Serbia
http://www.ems.co.yu/atc_en.htm
Serbia
Energinet.dk
Denmark
http://energinet.dk/
Denmark
The Egyptian Electricity Transmission Company
Egypt
http://www.egyptera.com
Egypt
Arab Union of Producers, Transporters and Distributors of Elektricity
Arab Union
http://www.auptde.org/
-
Eskom
South Africa
http://www.eskom.co.za/
South Africa
AltaLink - Alberta's Transmission Leader
Canada
http://www.altalink.ca/
Canada
Türkiye Elektrik Iletim A.Ş. (TEIAŞ)
Turkey
http://www.teias.gov.tr/eng/
Turkey
Department of Energy, Power Engineering and Environment
University of Zagreb
www.depee.fsb.hr
Croatia
Department of Electric Power Engineering
Norwegian University of Science and Technology - Norway
www.ntnu.no/elkraft/english
Norway
Department of Power Engineering
Yarmouk University - Jordan
http://portal.yu.edu.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=118
Jordan
Department of Power Engineering
North China Electric Power University - China
http://thermal.ncepu.edu.cn/Eversion/PDintro/YangYP.htm
China
Power department, Electrical Engineering Faculty,
K.N.Toosi University of Technology - Iran
http://www.ee.kntu.ac.ir/pow/default.asp
Iran
Department "Electric power industry and electric power supply"
Nizhny Novgorod State Technical university - Russian Federation
http://www.nntu.sci-nnov.ru/NSTU/facul/Fae/ee_r.html
Russia
Power Engineering Department
UPT - Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica - Romania
http://www.et.upt.ro/ee/index.php?sublink=26&link=4&lang=en
Romania
Department of Power Engineering and Automation
National Agricultural University of Ukraine - Ukraine
http://eng.nauu.kiev.ua/?id=389
Ukraine
Department of Power Engineering
Hijjawi Faculty for Engineering Technology - Jordan
http://www.angelfire.com/ri/powereng/power.htm
Jordan
Department of Power Engineering
State Engineering University of Armenia - Armenia
http://www.seua.am/eng/energo/index.htm
Armenia
Department of Power Engineering and Environmental Protection
Akademia Górniczo-Hutnicza - Poland
http://www.keios.agh.edu.pl/
Poland
Renewable Energy Sources & Hydro Power Engineering Department
St.Petersburg State Technical University - Russia
http://vieg.cef.spbstu.ru/
Russia
Electrical, Computer, and Systems Engineering Department
Rensselaer Polytechnic Institute - USA
http://www.ecse.rpi.edu/
United States
Department of Electrical Power Engineering
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) - Malaysia
http://fkee.uthm.edu.my/v2/index.php/de/jek
Malaysia
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Waterloo - Canada
http://www.ece.uwaterloo.ca/Graduate/PowerMEng/
Canada
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Dubno

http://www.dubno.cz/
Czech Republic
Střední odborná škola elektrotechnická,Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou

http://www.sosehl.cz/
Czech Republic
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze
http://www.fel.cvut.cz/
Czech Republic
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
http://www.feec.vutbr.cz/
Czech Republic
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
http://fei1.vsb.cz/
Czech Republic
Fakulta elektrotechnická
Západočeská univerzita v Plzni
http://www.fel.zcu.cz/
Czech Republic
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
http://www.fei.stuba.sk/
Slovakia
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
http://www.fei.tuke.sk/
Slovakia
Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita
http://fel.uniza.sk/
Slovakia
Leonardo ENERGY
The Global Community for Sustainable Energy Professionals
http://www.leonardo-energy.org/
-
Kvalita elektrické energie
Odborné publikace věnované kvalitě elektrické energie
http://copperalliance.eu/cz/publikace?taxonomy=tags&propertyName=tags&taxon=power-quality
Czech Republic
ELTRAF, a.s.
Výrobce blokových transformoven vn/nn a rozváděčů vn, nn
http://www.eltraf.cz/
Czech Republic
AZ Elektrostav, a.s.
Stavby elektrických a optotelekomunikačních zařízení od A do Z
http://www.az-elektrostav.cz/
Czech Republic
Elektrostav Strakonice s.r.o.
montáž a výstavba elektrických zařízení NN a VN
http://www.elektrostavst.cz/
Czech Republic
ENERGON DOBŘÍŠ, s.r.o.
komplexní dodávky staveb
http://www.energon.cz/
Czech Republic
Projekt MEDARD
předpovědní model počasí
http://www.medard-online.cz/
Czech Republic
Předpovědní model RIU
Předpovědní model pro Evropu (německy a anglicky)
http://db.eurad.uni-koeln.de/prognose/meur_e.html
Germany
Department of Electrical Engineering
Indian Institute of Technology Madras - India
http://www.ee.iitm.ac.in/
India
Department of Electrical Engineering
Princeton University - USA
http://www.ee.princeton.edu/
United States
Electrical Engineering
University of Washington - USA
http://www.ee.washington.edu/
United States
Department of Electrical Engineering
National Chung Cheng University - Taiwan
http://www.ee.ccu.edu.tw/index_e.htm
Taiwan
Department of Electrical and Systems Engineering (ESE)
University of Pennsylvania - USA
http://www.ese.upenn.edu/
United States
Department of Electrical and Computer Engineering
Carnegie Mellon University - USA
http://www.ece.cmu.edu/
United States
The Bradley Department of Electrical & Computer Engineering
Virginia Tech - USA
http://www.ece.vt.edu/
United States
Department of Electrical Engineering and Computer Science
Massachusetts Institute of Technology - USA
http://www.eecs.mit.edu/
United States
Department of Electrical Engineering
Sharif University of Technology - Iran
http://ee.sharif.edu/
Iran
Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology (AUT) - Iran
http://ele.aut.ac.ir/
Iran
Electrical Engineering Department
Faculty of Enginering, University of Indonesia
http://www.ee.ui.ac.id/
Indonesia
Department of Electrical & Computer Engineering
Texas A&M University - USA
http://www.ece.tamu.edu/
United States
Department of Electrical Engineering
Stanford University - USA
http://www-ee.stanford.edu/
United States
Department of Electrical and Computer Engineering
Drexel University - USA
http://power.ece.drexel.edu/
United States
Vysoké učení technické v Praze

http://www.cvut.cz/
Czech Republic
Online integrator
Online výpočet integrálů
http://integrals.wolfram.com/
United States
Vysoké technické učení v Brně

http://www.vutbr.cz/
Czech Republic
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://www.vsb.cz/
Czech Republic
Západočeská univerzita v Plzni

http://www.zcu.cz/
Czech Republic
Slovenská technická univerzita v Bratislave

http://www.stuba.sk/
Slovakia
Technická univerzita v Košiciach

http://www.tuke.sk/
Slovakia
Žilinská univerzita

http://www.uniza.sk/
Slovakia
Departamento de Engenharia Elétrica (ENE)
Universidade de Brasília
http://www.ene.unb.br/
Brazil
Sudan University of Science and Technology

http://www.sustech.edu/
Sudan
College of Engineering at Sudan University of Science and technology

http://www.sustech.edu/faculty_en/
Sudan
Moscow Power Engineering Institute (Technical University)

http://www.mpei.ru/
Russia
Electrical and Computer Engineering
University of Canterbury
http://www.elec.canterbury.ac.nz/
New Zealand
Department of Electrical Engineering
The Technion – Israel Institute of Technology
http://webee.technion.ac.il/
Israel
Department of Electrical and Electronics Engineering
Sophia University
http://www.ee.sophia.ac.jp/
Japan
Department of Electrical and Electronics Engineering
Bilkent University
http://www.ee.bilkent.edu.tr/
Turkey
Department of Electrical and Electronics Engineering
Middle East Technical University
http://www.eee.metu.edu.tr/
Turkey
Department of Electrical and Electronics Engineering
Bogaziçi University
http://www.ee.boun.edu.tr/
Turkey
Department of Electrical Engineering
University of Engineering and Technology Lahore
http://www.uet.edu.pk/faculties/facultiesinfo/ee/
Pakistan
The Electrical Engineering Department
Assiut University
http://www.aun.edu.eg/fac_eng/english/elec/elec_index.htm
Egypt
Electrical Engineering Department
Politecnico di Torino
http://www.delet.polito.it/
Italy
Department of Electrical Engineering
Technical University of Denmark
http://www.elektro.dtu.dk/English.aspx
Denmark
Technical University of Denmark

http://www.dtu.dk/english.aspx
Denmark
Electrical Construction & Maintenance (EC&M) magazine

http://ecmweb.com/
United States
Střední průmyslová škola elektrotechnická
V Úžlabině 320,100 00 Praha 10
http://www.uzlabina.cz/
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
http://www.spse.cz/
Czech Republic
VOŠ a SPŠE Plzeň
Koterovská 85, 326 00 Plzeň
http://www.spse.pilsedu.cz/
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechnická HAVÍŘOV
Makarenkova 1, Havířov-Město
http://www.sselek-havirov.cz/
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Ječná 30, Praha 2
http://www.spsejecna.cz/
Czech Republic
Střední škola elektrotechnická
744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258
http://www.spsefren.cz/
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Kounicova 16, 611 00 Brno
http://www.spsebr.cz/
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechnická Mohelnice
Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice
http://www.spsemoh.cz/
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška
Čs.odboje 670, Dobruška
http://www.spse.dobruska.cz/
Czech Republic
VOŠ a SPŠE Olomouc
Božetěchova 3, 772 00 Olomouc
http://www.spseol.cz/
Czech Republic
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka,
Praha 1, Na Příkopě 16
http://www.vosaspsekrizik.cz/cs/
Czech Republic
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Liberec 1, Masarykova 3,
http://www.pslib.cz/
Czech Republic
Council of European Energy Regulators

http://www.energy-regulators.eu/
European Union
International Energy Regulation Network

http://www.iern.net/
-
Wykresy funkcji
Vykreslování funkcí
http://www.wykresyfunkcji.pl/
Poland
Validátor kódu HTML · XHTML · WAP · SVG

http://validator.w3.cz/
Czech Republic
Překladač ORG

http://www.prekladac.org/
-
Jak psát web

http://www.jakpsatweb.cz/
Czech Republic
Jak psát web
Entity v HTML
http://www.jakpsatweb.cz/html/entity-vsechny.html
Czech Republic
PHP (anglicky)

http://www.php.net/
-
Validátor kódu (oficiální, anglický)

http://validator.w3.org/
-
Schneider Electric

http://www.schneider-electric.cz/
Czech Republic
doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
osobní články
http://homen.vsb.cz/~mah30/
Czech Republic
SEG s.r.o. 
Mobilní náhradní zdroje, mobilní transformační stanice, opravy a výměny transformátorů
http://www.seg.cz/
Czech Republic
Carrot Euro
NONSTOP HOTLINE
http://www.carroteuro.com/cz/sluzby/nonstop-hotline/
Czech Republic
OEZ s.r.o.
Dodavatel produktů a služeb v oblasti jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí.
http://www.oez.cz/
Czech Republic
ABB s.r.o.
ABB je přední světová firma poskytující technologie pro energetiku a automatizaci
http://www.abb.cz/
Czech Republic
ZAT, a.s.,
přední český výrobce řídících systémů, především pro jadernou i nejadernou energetiku, dopravní systémy, důlní zařízení apod.
http://www.zat.cz/
Czech Republic
Phoenix-Zeppelin, spol. s r. o.,
Služba Energency
http://www.p-z.cz/cs/site/pz-pujcovna/pu-elektrocentral/pu-ele-nase-sluzby/pu-ele-sluzba-energency.htm
Czech Republic
Elektrorevue
Časopis pro elektrotechniku ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Czech Republic
Energetika
Časopis ENERGETIKA je odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie s více než padesátiletou historií.
http://www.energetik.cz/hlavni3.html?m1=/energetika/index.html
Czech Republic
../teorie_a_praxe/jnaj.pdf J na J
Návod, jak umocnit komplexní jedničku komplexní jedničkou
../teorie_a_praxe/jnaj.pdf
Czech Republic
Miniencyklopedie solární energie
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/solar.htm
Czech Republic
Zajímavá fyzika – Albert Einstein
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/einstein/einstein.htm
Czech Republic
Zajímavá fyzika – RTG záření
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/rtg/index.htm
Czech Republic
Zajímavá fyzika – Lasery kolem nás
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/laser/laser.htm
Czech Republic
Zajímavá fyzika – K vysokým energiím
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/urychl/detekce.htm
Czech Republic
Miniencyklopedie elektřiny
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/index.htm
Czech Republic
Miniencyklopedie jaderné energetiky
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/index.htm
Czech Republic
../teorie_a_praxe/teapr_mereni.pdf Teorie a praxe v elektrotechnice
Měření při zajišťování provozu distribuční soustavy
../teorie_a_praxe/teapr_mereni.pdf
Czech Republic
../teorie_a_praxe/teapr_patero.pdf Teorie a praxe v elektrotechnice
Elektrikářské patero a co se všechno se za ním skrývá
../teorie_a_praxe/teapr_patero.pdf
Czech Republic
../teorie_a_praxe/teapr_zkratovani.pdf Teorie a praxe v elektrotechnice
Zkratování
../teorie_a_praxe/teapr_zkratovani.pdf
Czech Republic
ELEKTRO
Odborný časopis pro elektrotechniku
http://www.odbornecasopisy.cz/
Czech Republic
ČENES, o. s.
Česká energetická společnost, občanské sdružení
http://www.csvts.cz/cenes/
Czech Republic
Tyco Electronics Czech s.r.o.
Nadnárodní společnost Tyco Electronics je všestrannou výrobní a servisní společností.
http://www.tycoelectronics.cz/
Czech Republic
Eaton Elektrotechnika s.r.o.,
Zabývá se výrobou přístrojů pro domovní a průmyslové instalace a přístrojů pro distribuci elektrické energie
http://www.eatonelektrotechnika.cz/
Czech Republic
Eaton Elektrotechnika s.r.o.,
Software ke stažení
http://www.eatonelektrotechnika.cz/podpora-software
Czech Republic
Elektroinstalatér
Časopis je zaměřen na praxi v oboru elektro.
http://www.cntl.cz/index.html?o_lev=1
Czech Republic
Energie kolem nás
Odborný časopis
http://www.ekn.cz/
Czech Republic
Ensto Czech, s.r.o.
Mezinárodní rodinná společnost založená v roce 1958, specializovaná na vývoj, výrobu a prodej elektrických systémů a dodávek elektrické energie.
http://www.ensto.com/www/czech/
Czech Republic
Portál TZB-info
Oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov
http://www.tzb-info.cz/
Czech Republic
Třípól
časopis pro studenty
http://www.tretipol.cz/
Czech Republic
JTIE
Časopis pro technickou a informační výchovu
http://jtie.upol.cz/
Czech Republic
MAAE
Mezinárodní agentura pro jadernou energii
http://www.iaea.org/
Austria
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Výrobce výkonových transformátorů
http://www.bez.sk/
Slovakia
DOHNÁLEK
ochrany pro energetiku
http://www.dohnalek.cz/
Czech Republic
SÚRAO
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) je organizační složka státu zřízená na základě zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).
http://www.surao.cz/
Czech Republic
ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS
Sdružení ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS má za hlavní cíl propagaci astrofyziky a fyziky plazmatu
http://www.aldebaran.cz/
Czech Republic
Fyzikální webové stránky - webFyzika
Internetové stránky webFyzika (http://webFyzika.fsv.cvut.cz/) je fyzikální výukový web, který vznikl na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Je tedy především zaměřen na podporu teoretické i experimentální výuky studentů v různých oblastech fyziky (mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus, optika, základy moderní fyziky) a počítačového modelování ve fyzice a inženýrství. Nicméně uvedené informace mohou vhodně použít i studenti z jiných vysokých škol a další zájemci o fyziku.
http://webfyzika.fsv.cvut.cz/
Czech Republic
Paul Falstad
Matematické a fyzikální aplety
http://www.falstad.com/mathphysics.html
United States
LaTeX editor rovnic
Online editor rovnic v PHP
http://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
United Kingdom
Teorie a praxe v elektrotechnice
Elektrotechnické vzorce
../teorie_a_praxe/vzorce.php
Czech Republic
Teorie a praxe v elektrotechnice
Matematické vzorce
../teorie_a_praxe/vzorce_mat.php
Czech Republic
SOLLARIS
Online monitoring FVE
http://statistiky.sollaris.cz/index-1.php
Czech Republic
Přeshraniční toky - Slovensko
Actual data of Slovakia power system
https://dae.sepsas.sk/default.aspx?UC_CODE=UC701SystemStateMap
Slovakia
Přeshraniční toky - Rumunsko
Actual data of Romania power system
http://portal.transelectrica.ro/StareSistem/protocoale/starea_sistemului.php
Romania
Přeshraniční toky - Lotyšsko
Actual data of Latvia power system
http://www.ast.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=73,418995&_dad=portal&_schema=PORTAL
Latvia
Přeshraniční toky - Finsko
Actual data of Finland power system
http://www.fingrid.fi/portal/suomeksi/sahkomarkkinat/voimajarjestelman_tila/
Finland
Přeshraniční toky - Švédsko
Actual data of Sweden power system
http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Driftlage1/
Sweden
Opětné zapínání v distribuční soustavě vysokého napětí
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/opetne-zapinani-v-distribucni-soustave-vysokeho-napeti/
Czech Republic
EnEng, s.r.o.
řešení pro energetiku a technologii
http://www.eneng.cz/
Czech Republic
Hydro-Québec
generates, transmits and distributes electricity
http://www.hydroquebec.com/
Canada
California ISO
The California Independent System Operator
http://www.caiso.com/
United States
WesternPower
is responsible for the distribution and transmission of electricity in the South West of Western Australia.
http://www.westernpower.com.au/
Australia
EnergyAustralia

http://www.energyaustralia.com.au/
Australia
CountryEnergy
is a leading Australian energy provider.
http://www.countryenergy.com.au/
Australia
ActewAGL
Provides distribution and retail for utility services in the ACT.
http://www.actewagl.com.au/
Australia
Alinta
Alinta owns and operates a number of gas and electricity distribution networks around Australia.
http://www.alinta.net.au/
Australia
Aurora Energy
Electricity distributor and retailer in Tasmania.
http://www.auroraenergy.com.au/
Australia
CitiPower
Owner and manager of the electricity distribution network in Melbourne's CBD and inner suburbs.
http://www.citipower.com.au/
Australia
Energex
Energex is the electricity distribution network owner in South East Queensland and northern New South Wales.
http://www.energex.com.au/
Australia
Ergon Energy
Ergon Energy owns and manages the electricity distribution network in Queensland's regional areas covering over 1 million square km.
http://www.ergon.com.au/
Australia
ETSA Utilities
ETSA Utilities is South Australia's electricity distributor.
http://www.etsautilities.com.au/
Australia
Horizon Power
Horizon Power distributes power to the Pilbara, Kimberley, Gascoyne, Mid West and southern Goldfields in regional WA.
http://www.horizonpower.com.au/
Australia
Integral Energy
Electricity distributor and retailer in NSW, mainly serving the western and southern areas of Sydney.
http://www.integral.com.au/
Australia
Power and Water Corporation
Electricity distributor and retailer in the Northern Territory.
http://www.powerwater.com.au/
Australia
Powercor Australia
Victoria's largest electricity distributor.
http://www.powercor.com.au/
Australia
SP AusNet
SP AusNet is a major electricity and gas distributor in Victoria.
http://www.spipowernet.com.au/
Australia
Global Energy Network Institute

http://www.geni.org/
United States
Electric Networks of Armenia

http://www.ena.am/
Armenia
Korean Electric Power Corporation (KEPCO)

http://www.kepco.co.kr/
Korea, South
ESCAP
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
http://www.unescap.org/
-
NEPRA
National Electric Power Regulatory Authority Islamic Republic of Pakistan
http://www.nepra.org.pk/
Pakistan
FESCO
Faisalabad Electric Supply Company
http://www.fesco.com.pk/
Pakistan
IESCO
Islamabad Electric Supply Company
http://www.iesco.com.pk/
Pakistan
PESCO

http://www.pesco.com.pk/
Pakistan
PPIB
Private power & infrastructure board
http://www.ppib.gov.pk/
Pakistan
GEPCO

http://www.gepco.com.pk/
Pakistan
KESC
Karachi Electric Supply Company
http://www.kesc.com.pk/
Pakistan
MEPCO
Multan Electric Power Company
http://www.mepco.com.pk/
Pakistan
AEDP

http://www.aedb.org/
Pakistan
HESCO
Habib Construction Services (Pvt) Ltd
http://www.hesco.com.pk/
Pakistan
LESCO
Lahore Electric Supply Company Limited
http://www.lesco.gov.pk/
Pakistan
QESCO
Quetta Electric Supply Company
http://www.qesco.com.pk/
Pakistan
Hokkaido EPCo

http://www.hepco.co.jp/
Japan
Tohoku EPCo

http://www.tohoku-epco.co.jp/
Japan
Tokyo EPCo

http://www.tepco.co.jp/
Japan
Hokuriku EPCo

http://www.rikuden.co.jp/
Japan
Chubu EPCo

http://www.chuden.co.jp/
Japan
Kansai EPCo

http://www.kepco.co.jp/
Japan
Chugoku EPCo

http://www.energia.co.jp/
Japan
Shikoku EPCo

http://www.yonden.co.jp/
Japan
Kyushu EPCo

http://www.kyuden.co.jp/
Japan
Okinawa EPCo

http://www.okiden.co.jp/
Japan
Federation of Electric Power Companies

http://www.fepc.or.jp/english/ Major Wholesalers
Japan
Electric Power Development Co

http://www.jpower.co.jp/english/index.html
Japan
EGEM s.r.o.
EGEM s.r.o. je inženýrsko dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu, rekonstrukce, opravy, servis a údržbu rozvodných energetických zařízení včetně přenosových cest a elektročástí zdrojů elektrické energie.
http://www.egem.cz/
Czech Republic
Bael
vydavatel odborného časopisu Elektrotechnika
http://www.bael.cz/
Czech Republic
Energetika servis s.r.o.
Návrh, výroba a dodávka konstrukcí pro distribuční rozvod elektrické energie VN a NN
http://www.energetika-servis.cz/
Czech Republic
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.
významný dodavatel měřicích přístrojů pro energetiku
http://www.e-mega.cz/
Czech Republic
Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Ústav teoretické elektrotechniky FEL ZČU (MATLAB, numerické metody)
http://home.zcu.cz/~karban/main/
Czech Republic
Multimediální učebnice
Elektromagnetické vlny Mikrovlná technika
http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/multimedia/index.php
Czech Republic
ACTA ELECTROTECHNICA ET INFORMATICA
An international peer-reviewed scientific journal published quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice,Slovakia ince 2001.
http://www.aei.tuke.sk/index.html
Slovakia
MAW - Matematické výpočty online
Stránka obsahuje rozhraní pro matematické výpočty na webu.
http://user.mendelu.cz/marik/maw/index.php
Czech Republic
Wonder Whiz Kids Community (online science library)
Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie pro děti (anglicky)
http://www.wonderwhizkids.com/
-
Science Books Online
lists free science e-books, textbooks, lecture notes, monographs, and other science related documents. All texts are available for free reading online, or for downloading in various formats.
http://www.sciencebooksonline.info/
-
FreeScience.info
is an initiative to substitute real libraries with a virtual one, where it will be possible download all books, in a printable format mainly PDF.
http://www.freescience.info/index.php
Italy
SpringerLink
is one of the world's leading interactive databases for high-quality STM journals, book series, books, reference works and the Online Archives Collection. SpringerLink is a powerful central access point for researchers and scientists.
http://www.springerlink.com/
United States
PRO-ENERGY magazín
je populárně technický čtvrtletník, ve kterém čtenáři mohou získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu.
http://www.pro-energy.cz/
Czech Republic
Journal of Electrical Engineering
joint publication of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak Technical University, and of the Institute of Electrical Engineering of the Slovak Academy of Sciences
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/
Slovakia
Journal of Electric Engineering
The new JEE Journal is designed to be able to manage the increasing number of published articles. The new system will allow the publishers as well as the JEE team to make publishing more efficient.
http://www.jee.ro/
Romania
International Journal of Electrical Engineering Education
IJEEE is a forum for the exchange of ideas in the teaching of electrical engineering and electronics at university and technical college level.
http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/journals/journal.asp?id=11
United Kingdom
Journal of Electrical Engineering
The scope of ELEKTRIKA covers all aspects of electrical engineering which include (but not limited to) microelectronics, electronic devices, telecommunications, control systems, power electronics and drive systems, robotics, power systems, high voltage engineering, instrumentation, etc.
http://www.fke.utm.my/elektrika/
Malaysia
Directory of Open Access Journals
This service covers free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals.
http://www.doaj.org/
Sweden
LINEAMPS
is built under the Windows environment and is easily operated from a user driven control panel. LINEAMPS incorporates steady, dynamic, transient ampacity, and weather forecast models to provide power line ampacity from millisecond to seven days in advance.
http://www.lineamps.net/
United States
../teorie_a_praxe/RV_plakat_vzorce_I.pdf Plakát - Elektrotechnické vzorce I.

../teorie_a_praxe/RV_plakat_vzorce_I.pdf
Czech Republic
Transmission & Distribution World
is edited for engineers and operating professionals in the electric power industry.
http://tdworld.com/
United States
Meteoradar (Německo)

http://www.niederschlagsradar.de/
Germany
Meteoradar (oblast západní Evropy)

http://www.meteox.com/
Germany
PDA verze projektu MEDARD, předpovědního modelu počasí

http://pda.medard-online.cz/
Czech Republic
Intelligent Energy Portal
The Intelligent Energy Portal provides quick and thorough access to latest news and articles related to energy production, distribution and end use.
http://intelligentenergyportal.com/
United States
Dopravní info
Aplikace vznikla v rámci realizace Jednotného systému dopravních informací v ČR, jejím provozovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
http://www.dopravniinfo.cz/
Czech Republic
Portál měření radioaktivity v životním prostředí (Francie)
IRSN - Institut de radioprotection et de súreté nucléaire
http://sws.irsn.fr/sws/mesure/index
France
Enterprise Software Solution - demo free for 2 month
ETAP is the most comprehensive enterprise solution for design, simulation, operation, control, optimization, and automation of generation, transmission, distribution, and industrial power systems.
http://etap.com/demo-section/demo-download.aspx
United States
Frekvence přenosové soustavy kontinentální Evropy
Přebíráno ze stránek ENTSO-E
../vypocty/frekvence.php
European Union
Okamžité prevádzkové hodnoty elektrizačnej sústavy Slovenska
Přebíráno ze stránek SEPS, a.s.
https://dae.sepsas.sk/default.aspx?UC_CODE=UC701SystemStateMap#-SS_PUB-PUB-DATAFLOW-SYSTEM_STATE_MAP_VIEW
Slovakia
Frekvence jednotné energetické soustavy Ruska
Přebíráno ze stránek systémového operátora jednotné energetické soustavy Ruska
../vypocty/frekvence_ru.php
Russia
Energy University

http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/training/energy-university/energy-university.page
France
../teorie_a_praxe/091212_ modelovani_site.pdf METODA UZLOVÝCH NAPĚTÍ - VÝPOČET ZKRATOVÝCH PROUDŮ V SÍTI VVN
Semestrální projekt
../teorie_a_praxe/091212_ modelovani_site.pdf
Czech Republic
E-Academy
certifikovaná výuka anglického jazyka zdarma
http://www.e-academy.cz/index.php
Czech Republic
Metodika tvorby bibliografických citací
Publikace obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikací EndNoteWeb, s jejíž pomocí lze generovat soupisy citované literatury podle požadavků stovek vědeckých časopisů.
http://is.muni.cz/elportal/?id=895998
Czech Republic
Elektronické výukové publikace
autorská díla používaná při výuce na Masarykově univerzitě
http://is.muni.cz/elportal/studovna.pl
Czech Republic
Střední škola technická
Praha 4, Zelený pruh 1294
http://www.zelenypruh.cz
Czech Republic
Střední škola elektrotechniky a strojírenství

http://www.ssesp10.cz
Czech Republic
Střední škola průmyslové elektrotechniky ELTODO, s.r.o.

http://www.sspe.eltodo.cz
Czech Republic
Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské
Praha 9, Poděbradská 1/179
http://www.copth.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Trhové Sviny, Školní 709
http://www.souts.cz
Czech Republic
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy
Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
http://www.sosehl.cz
Czech Republic
Střední škola technická a obchodní
Dačice, Strojírenská 304
http://www.issto.cz
Czech Republic
Střední odborné učiliště
Blatná, U Sladovny 671
http://www.soublatna.cz
Czech Republic
Střední škola řemesel a služeb
Strakonice, Zvolenská 934
http://www.ssrsstrakonice.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
http://www.sos-jh.cz
Czech Republic
Střední odborné učiliště technické
Soběslav, Jiráskova 66/II
http://www.soutau.cz
Czech Republic
Střední škola spojů a informatiky
Tábor, Bydlinského 2474
http://www.sous.cz
Czech Republic
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy
Sezimovo Ústí, Budějovická 421
http://www.copsu.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Blansko, Bezručova 33
http://www.sosblansko.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hustopeče, Masarykovo nám. 1
http://www.sou-hustopece.cz
Czech Republic
Střední odborné učiliště
Kyjov, Havlíčkova 1223/17
http://www.soukyjhavli.cz
Czech Republic
Střední škola uměleckoprůmyslová a technická
Velké Opatovice, Mládežnická 430
http://www.ssupt.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické
Brno, Trnkova 113
http://www.sos-soubrno.cz
Czech Republic
Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o.

http://www.skolyjh.cz
Czech Republic
Střední škola polytechnická
Brno, Jílová 36g
http://www.jilova.cz
Czech Republic
Integrovaná střední škola
Sokolnice 496
http://www.iss-sokolnice.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

http://1www.zamekkurim.cz
Czech Republic
Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště
Břeclav, nábř. Komenského 1
http://www.spsbv.cz
Czech Republic
Integrovaná střední škola
Hodonín, Lipová alej 21
http://www.issho.cz
Czech Republic
Střední odborná škola technická a Střední odborné učiliště
Znojmo, Uhelná 6
http://www.sou-uhelna.znojmo.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Vyškov, Sochorova 15
http://www.sos-vyskov.cz
Czech Republic
Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.

http://www.sou-kv.cz
Czech Republic
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

http://www.stavebniskolakv.cz
Czech Republic
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

http://www.isste.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Hradec Králové, Hradební 1029
http://www.hradebni.cz
Czech Republic
Integrovaná střední škola
Nová Paka, Kumburská 846
http://www.issnp.cz
Czech Republic
Střední škola technická a řemeslná
Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
http://www.sstrnb.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Nové Město nad Metují, Školní 1377
http://www.sossou-nm.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola
Hronov, Hostovského 910
http://www.spshronov.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola
Trutnov, Školní 101
http://www.spstrutnov.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

http://www.skolalipa.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

http://www.spstjbc.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

http://www.sosag.cz
Czech Republic
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace

http://www.iss.ipnet.cz
Czech Republic
Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace

http://www.sosbruntal.cz
Czech Republic
Soukromá střední škola Třinec
Třinec, Průmyslová 1000
http://sostrinec.cz
Czech Republic
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace

http://www.soustop.cz
Czech Republic
Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Opava, Kolofíkovo nábřeží 51
http://www.sst.opava.cz
Czech Republic
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek - Místek, Pionýrů 2069
http://www.ssed-fm.cz
Czech Republic
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
Karviná, Žižkova 1818
http://www.ssinte-karvina.cz
Czech Republic
Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace

http://www.sosboh.cz
Czech Republic
Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613
http://www.outech-havirov.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

http://www.spsfren.cz
Czech Republic
Střední škola, Ostrava-Kunčice, příspěvková organizace

http://www.sos-sou.cz
Czech Republic
Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
Ostrava, Na Jízdárně 30
http://www.sse-najizdarne.cz
Czech Republic
VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM

http://www.vitkovickastredni.cz
Czech Republic
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677

http://www.soulitovel.cz
Czech Republic
Střední škola stavební a podnikatelská s.r.o.

http://www.ssstpo.com/
Czech Republic
Střední škola technická a obchodní
Olomouc, Kosinova 4
http://www.kosinka.com
Czech Republic
Střední odborné učiliště stavební
Prostějov, Fanderlíkova 25
http://www.soufan.eu
Czech Republic
Střední odborná škola železniční a stavební
Šumperk, Bulharská 8
http://www.soszs.cz
Czech Republic
Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781
http://www.sse-lipniknb.cz
Czech Republic
Střední škola technická
Mohelnice, 1. máje 2
http://www.sstmoh.cz
Czech Republic
Střední odborné učiliště stavební Pardubice s.r.o.

http://ssous.webzdarma.cz
Czech Republic
Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Pardubice, Do Nového 1131

http://www.sosesasou.cz
Czech Republic
Průmyslová střední škola Letohrad

http://www.pssletohrad.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů
Česká Třebová, Skalka 1692
http://www.sosuct.cz
Czech Republic
Střední odborné učiliště elektrotechnické
Plzeň, Vejprnická 56
http://www.souepl.cz
Czech Republic
Střední škola
Horní Bříza, U Klubu 302
http://www.stredniskolahb.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola
Tachov, Světce 1
http://www.sps-tachov.cz
Czech Republic
Integrovaná střední škola technická
Benešov, Černoleská 1997
http://isstbn.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Kladno, Dubská
http://sou-dubska.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Beroun - Hlinky, Okružní 1404
http://www.soshlinky.cz
Czech Republic
Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební
Kolín II, Pražská 112
http://www.ss-stavebnikolin.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Nymburk, V Kolonii 1804
http://www.copnb.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola
Rakovník, Gen. Kholla 2501/II
http://www.spsrakovnik.cz
Czech Republic
Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště
Kolín, Jaselská 826
http://www.soskolin.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel
Kutná Hora, Čáslavská 202
http://www.sosasoukh.cz
Czech Republic
Integrovaná střední škola technická
Mělník, K učilišti 2566
http://www.isstechn.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Mladá Boleslav, Jičínská 762
http://www.odbskmb.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

http://www.dubno.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola technická, Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703, příspěvková organizace
Varnsdorf, Karolíny Světlé 2703
http://www.sstvdf.cz
Czech Republic
Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace
Chomutov, Na Průhoně 4800
http://www.ssescv.cz
Czech Republic
Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace
Most - Velebudice, Dělnická 21
http://www.sstmost.cz
Czech Republic
Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace

http://www.ssstavebni.tce.cz
Czech Republic
Střední škola technická AGC a.s.

http://www.skola-agc.cz
Czech Republic
Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace

http://www.stsul.cz
Czech Republic
Střední škola elektrotechniky a spojů, Ústí nad Labem-Stříbrníky, příspěvková organizace

http://www.sseas.cz
Czech Republic
Střední odborné učiliště technické
Chotěboř, Žižkova 1501
http://www.souch.cz
Czech Republic
Střední škola stavební Jihlava

http://ssstavji.cz
Czech Republic
Střední škola technická Jihlava
Jihlava, Polenská 2
http://www.sstji.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

http://www.spssou-pe.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola Třebíč
Třebíč, Manželů Curieových 734
http://www.spst.cz
Czech Republic
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

http://www.ssrs.cz
Czech Republic
Střední škola stavební Třebíč

http://www.stavebniskola.trebic.net
Czech Republic
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí

http://www.ssrsvm.cz
Czech Republic
Střední škola technická Žďár nad Sázavou

http://www.sstzr.cz
Czech Republic
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

http://www.coptkm.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola Uherský Brod

http://www.sps-ub.cz
Czech Republic
Střední škola MESIT, o.p.s.

http://www.skola.mesit.cz
Czech Republic
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

http://www.isscopvm.cz
Czech Republic
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Valašské Meziříčí, Vsetínská 454
http://www.val-mez.cz
Czech Republic
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

http://www.roznovskastredni.cz
Czech Republic
Střední odborná škola Otrokovice

http://www.sosotrokovice.cz
Czech Republic
Střední odborná škola Slavičín

http://sosslavicin.cz
Czech Republic
Střední škola MESIT, o.p.s.

http://www.skola.mesit.cz
Czech Republic
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

http://www.sosvsetin.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

http://www.spspzlin.cz
Czech Republic
Střední škola obchodně technická s.r.o.

http://www.ssot.cz
Czech Republic
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní
Praha 1, Masná 18
www.spsdmasna.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola na Proseku
Praha 9, Novoborská 2
www.sps-prosek.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
České Budějovice, Dukelská 13
www.spssecb.cz
Czech Republic
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická
Velešín, U Hřiště 527
http://www.sosvel.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Písek, Karla Čapka 402
http://www.sps-pi.cz
Czech Republic
Střední odborná škola
V Jezárkách 745
www.blek.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Brno, Kounicova 16
www.spsebr.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola Ostrov
Ostrov nad Ohří, Jáchymovská 1
www.spsostrov.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola
Hradec Králové, Hradecká 647
www.spshk.cz
Czech Republic
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Jičín, Pod Koželuhy 100
www.vos-sps-jicin.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií
Dobruška, Čs. odboje 670
www.spse.dobruska.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace
Havířov - Město, Makarenkova 1
www.sselek-havirov.cz
Czech Republic
Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
Ostrava, Moravská 2
www.sosd.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Ostrava, Kratochvílova 7
www.spseiostrava.cz
Czech Republic
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Olomouc, Božetěchova 3
www.spseol.cz
Czech Republic
Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské
Prostějov, Lidická 4
spsasou.prostejov.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola
Přerov, Havlíčkova 2
http://www.sps.pr-net.cz/
Czech Republic
Střední škola technická
Přerov, Kouřílkova 8
www.kourilkova8.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Mohelnice, Gen. Svobody 2
www.spsemoh.cz
Czech Republic
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Šumperk, Gen. Krátkého 1
www.vsps-su.cz
Czech Republic
Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim
Chrudim, Čáslavská 973
www.sspst-chrudim.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Pardubice, Karla IV. 13
www.spse.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun
Lanškroun, Kollárova 445
http://www.spslan.cz
Czech Republic
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana
Česká Třebová, Habrmanova 1540
http://www.vda.cz
Czech Republic
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Sušice, U Kapličky 761
www.sossusice.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola
Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
www.klatovynet.cz/spskt
Czech Republic
Střední průmyslová škola strojnická
Plzeň, Klatovská 109
www.spstrplz.cz
Czech Republic
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická
Plzeň, Koterovská 85
www.spse.pilsedu.cz
Czech Republic
Gymnázium a Střední odborná škola
Rokycany, Mládežníků 1115
www.gasos-ro.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Kladno, Jana Palacha 1840
www.spskladno.cz
Czech Republic
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Kutná Hora, Masarykova 197
www.vos-kh.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Příbram II, Hrabákova 271
www.spspb.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín VI, Slovanská 1000/55, příspěvková organizace
Děčín VI, Slovanská 1000/55
www.prumka.cz
Czech Republic
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Varnsdorf 5, Mariánská 1100, příspěvková organizace
Varnsdorf 5, Mariánská 1100
www.vosvdf.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Chomutov, Školní 50
www.spscv.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.
Žatec, Svatováclavská 1404
zatecsspse.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
Ústí nad Labem, Resslova 5
www.spsul.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola Jihlava
Jihlava, Tř. Legionářů 3
www.sps-jia.cz
Czech Republic
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
www.spszr.cz
Czech Republic
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Kroměříž, Nábělkova 539
www.coptkm.cz
Czech Republic
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště
Uherské Hradiště, Kollárova 617
www.ssph-uh.cz
Czech Republic
Střední průmyslová škola Zlín
Zlín, tř. Tomáše Bati 4187
http://www.spszl.cz
Czech Republic
../teorie_a_praxe/BP.pdf ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŽBY PRO LIKVIDACI PORUCH NA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
Bakalářská práce
../teorie_a_praxe/BP.pdf
Czech Republic
../teorie_a_praxe/DP.pdf MODELOVÁNÍ NESYMETRICKÉHO TŘÍFÁZOVÉHO VEDENÍ
Diplomová práce
../teorie_a_praxe/DP.pdf
Czech Republic
Přeshraniční toky - Rakousko
Actual data of Austria power systém
http://www.apg.at/transparency/CBPF/Map.aspx
Austria
Přeshraniční toky - Slovinsko
Actual data of Slovenia power systém
http://195.47.226.39/modload.php?&c_mod=omrezje&op=fullscreen
Slovenia
Přeshraniční toky - Maďarsko
Actual data of Hungarian power system
http://www.mavir.hu/web/mavir-en/hungarian-power-system-actual-data
Hungary
Přeshraniční toky - Dánsko
Actual data if Denmark power system
http://energinet.dk/Flash/Forside/index.html
Denmark
Energinet.dk( Energinet.dk), Denmark

http://energinet.dk/
Denmark
Electricity System Operator of the Republic of Bulgaria

http://www.tso.bg/
Bulgaria
Aktuální data energetické sítě Islandu
Actual data of Iceland power system
http://www.landsnet.is/index.aspx?GroupId=1218
Iceland
Přeshraniční toky - Norsko
Actual data of Norway power system
http://www.statnett.no/en/The-power-system/Production-and-consumption/stuff/
Norway
Přeshraniční toky - Estonsko
Actual data of Estonia power system
http://www.elering.ee/index.php?id=506&L=1
Estonia
Přeshraniční toky - Lotyšsko
Actual data of Latvia power system
http://www.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=80,1084667&_dad=portal&_schema=PORTAL
Latvia
Přeshraniční toky - Bosna a Hercegovina
Actual data of Bosnia and Herzegovina power system
http://www.nosbih.ba/greskaEES.aspx?langid=en
Bosnia and Herzegovina
Přeshraniční toky - Litva
Actual data of Lithuania power system
http://www.litgrid.eu/litgrid/m/m_litgrid/wfiles/map_lit.jpg
Lithuania
Theses.cz
Systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi
http://theses.cz/
Czech Republic
Odevzdej.cz
Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích
http://odevzdej.cz/
Czech Republic
Radeton s.r.o.
Společnost poskytuje produkty pro vytyčení inženýrských sítí a lokalizaci jejich poruch a včetně servisu ve formě školení, poradenství a poprodejní péče.
http://www.radeton.cz
Czech Republic
Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/regulace-napeti-v-distribucni-soustave-vn-a-nn/
Czech Republic
Řemeslná zručnost
Stránky věnované nekvalitní montáži při výstavbě a obnově zařízení distribuční soustavy
../teorie_a_praxe/vystavba.htm
Czech Republic
Vliv fotovoltaických elektráren na provoz distribuční soustavy
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/vliv-fotovoltaickych-elektraren-na-provoz-distribucni-soustavy/
Czech Republic
Provoz a údržba zařízení distribuční soustavy
Stránky věnované provozu a údržbě zařízení distribuční soustavy
../teorie_a_praxe/provoz.htm
Czech Republic
Kompenzace kapacitních proudů v síti vysokého napětí
Stránky věnované problematice kompenzace kapacitních proudů vedení vysokého napětí v sítích s nepřímo uzemněných uzlem
../teorie_a_praxe/tlumivky/index.php
Czech Republic
E.ON Distribuce, a.s.
držitel licence na distribuci elektřiny v oblasti jižních Čech a jižní Moravy a držitel licence na distribuci plynu v oblasti jižních Čech.
http://www.eon-distribuce.cz/
Czech Republic
PREdistribuce, a.s.

http://www.predistribuce.cz/distribuce.html
Czech Republic
ZSE Distribúcia, a.s.

http://www.zse-distribucia.sk/
Slovakia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

http://www.sse-d.sk/
Slovakia
Východoslovenská distribučná, a.s.

http://www.vsds.sk/
Slovakia
PGE Dystrybucja S.A.

http://www.pgedystrybucja.pl/
Poland
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin

http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/
Poland
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

http://www.dystrybucja.zeb.com.pl/pl/zeb.php
Poland
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto

http://www.lze-dystrybucja.pl/serwis/
Poland
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

http://www.zelt.pl/osd/
Poland
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

http://www.pge-dystrybucja-rzeszow.pl/
Poland
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

http://www.warszawa.pgedystrybucja.pl/
Poland
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

http://zkedystrybucja.pl/main.php?akcja=0&In=
Poland
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna

http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/
Poland
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

http://www.urso.gov.sk
Slovakia
Urząd Regulacji Energetyki / The Energy Regulatory Office of Poland (URE / ERO)

http://bip.ure.gov.pl/
Poland
TAURON Dystrybucja GZE S.A.,

http://www.tauron-dystrybucja.pl/
Poland
ENERGA-OPERATOR SA

http://www.energa-operator.pl/
Poland
Energie-Control Austria (E-Control)

http://www.e-control.at/
Austria
Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG)

http://www.creg.be/
Belgium
State Energy & Water Regulatory Commission (SEWRC)

http://www.dker.bg/
Bulgaria
Cyprus Energy Regulatory Authority (CERA)

http://www.cera.org.cy/
Cyprus
Energitilsynet - Danish Energy Regulatory Authority (DERA)

http://www.dera.dk
Denmark
Konkurentsiamet - Estonian Competition Authority - Energy Regulatory Dept (ECA)

http://www.konkurentsiamet.ee
Estonia
Energiamarkkinavirasto - The Energy Market Authority (EMV)

http://www.energiamarkkinavirasto.fi/
Finland
Commission de Régulation de l'Energie (CRE)

http://www.cre.fr/
France
Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Posts and Railway (Bundesnetzagentur - BNetzA)

http://www.bundesnetzagentur.de/
Germany
Regulatory Authority for Energy (PAE / RAE)

http://www.rae.gr/
Greece
Magyar Energia Hivatal / Hungarian Energy Office (MEH / HEO)

http://www.eh.gov.hu/
Hungary
Orkustofnun / National Energy Authority Orkugardi

http://www.os.is/
Iceland
Commission for Energy Regulation (CER) The Exchange

http://www.cer.ie/
Ireland
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)

http://www.autorita.energia.it/
Italy
Sabiedrisko pakalpojumu regulçðanas komisija / Public Utilities Commission (PUC)

http://www.sprk.gov.lv/
Latvia
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija / National Control Commission for Prices and Energy (NCC)

http://www.regula.lt/
Lithuania
Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)

http://www.ilr.lu/
Luxembourg
Malta Resources Authority (MRA)

http://www.mra.org.mt/
Malta
Dutch Office of Energy Regulation / Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

http://www.dte.nl/
Netherlands
Norges vassdrags- og energidirektorat / Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)

http://www.nve.no/
Norway
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos / Energy Services Regulatory Authority (ERSE)

http://www.erse.pt/
Portugal
Antoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei/Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE)

http://www.anre.ro/
Romania
Javna Agencija Republike Slovenije za energijo / Energy Agency of the Republic of Slovenia

http://www.agen-rs.si/
Slovenia
La Comisión Nacional de Energía / National Energy Commission (CNE)

http://www.cne.es/
Spain
Energimarknadsinpektionen / Energy Markets Inspectorate(EI)

http://www.ei.se/
Sweden
Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem)

http://www.ofgem.gov.uk/
United Kingdom
Federal Electricity Commission (ElCom)

http://www.admin.ch/
Switzerland
Energy Regulatory Commission of the Republic of Macedonia (ERC)

http://www.erc.org.mk/
Macedonia
E.ON Hanse AG

http://www.eon-hanse.com/
Germany
E.ON edis AG

http://www.eon-edis.com/
Germany
E.ON Mitte AG

http://www.eon-mitte.com/
Germany
E.ON Netz GmbH

http://www.eon-netz.com/
Germany
E.ON Bayern AG

http://www.eon-bayern.com/
Germany
E.ON Avacon AG

http://www.eon-avacon.com/
Germany
E.ON Westfalen Weser

http://www.eon-westfalenweser.com/
Germany
E.ON Thüringer Energie

http://www.eon-thueringerenergie.com/
Germany
E.ON Moldova Distribuţie SA

http://www.eon-energie.ro/ro/eon-moldova-distributie/
Romania
Northern Powergrid

http://www.northernpowergrid.com/
United Kingdom
Scottish Power

http://www.scottishpower.co.uk/
United Kingdom
Southern Electric Power Distribution

http://www.ssepd.co.uk/
United Kingdom
Electricity North West Limited

http://www.enwl.co.uk/
United Kingdom
Western Power Distribution

http://www.westernpower.co.uk/
United Kingdom
UK Power Networks

http://www.ukpowernetworks.co.uk/
United Kingdom
EDF Energy (IDNO) Ltd

http://www.edfenergy.com/
France
Enel Distribuzione

http://www.enel.it/it-IT/azienda/profilo/enel_in_italia/enel_distribuzione/
Italy
EDP Distribuicao

http://www.edpdistribuicao.pt/
Portugal
ESB Networks Ltd

http://www.esb.ie/esbnetworks/
Ireland
Problematika provádění prací pod napětí na vedení vysokého napětí distribuční soustavy
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/problematika-provadeni-praci-pod-napeti-na-vedeni-vysokeho-napeti-distribucni-soustavy/
Czech Republic
Kubanenergo

http://www.kubanenergo.ru/eng/
Russia
Interregional distributive grid company of Siberia

http://www.mrsk-sib.ru/eng/
Russia
Interregional Distributive Grid Company of Urals

http://www.mrsk-ural.ru/en/
Russia
Interregional Distributive Grid Company of Center and Volga Region

http://www.mrsk-cp.ru/en/
Russia
Interregional Distributive Grid Company of Volga

http://www.mrsk-volgi.ru/eng/
Russia
Interregional Distributive Grid Company of the South

http://en.mrsk-yuga.ru/
Russia
Moscow United Electric Grid Company

http://moesk.ru/en/
Russia
Yantarenergo

http://www.yantene.ru/
Russia
EDF DÉMÁSZ Hálózati

https://www.edfdemaszhalozat.hu/
Hungary
The corporate technical journal

http://www.abb.com/review
United Kingdom
Časopis VISIONS

http://stest1.etnetera.cz/visions/
Czech Republic
Elektrotechnický magazín
Odborný informační zdroj poskytující komplexní informace pro elektrotechniky, energetiky, projektanty, zájemce o silnoproudou elektrotechniku, podnikatele a investory v oborech elektro.
http://www.etm.cz/
Czech Republic
Časopis Pro revize
je zaměřen na oblasti revizí, měření, termodiagnostiky a legislativy. Je nepostradatelnou pomůckou všem revizním technikům, elektrotechnikům, energetikům, elektroúdržbářum a zájemcům o silnoproudou elektroniku a měření.
http://www.prorevize.cz/
Czech Republic
Časopis Pro elektrické stroje a pohony
je zaměřen na elektrické stroje, pohony, alternátory, dynama, měniče a ostatní příslušenství.
http://www.propohony.cz/
Czech Republic
Časopis Pro projektanty
je zaměřen na oblast elektroprojektování, elektroinstalace, výrobky a legislativu. Má být nepostradatelnou pomůckou všem elektroprojektantům, elektrotechnikům, podnikatelům a investorům v oborech elektro.
http://www.proprojektanty.cz/
Czech Republic
QR Code Generator

http://www.the-qrcode-generator.com/
Germany
Svodový proud homogenního vedení s rozprostřenými parametry
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/svodovy-proud-homogenniho-vedeni-s-rozprostrenymi-parametry/
Czech Republic
Swedish Neutral AB

http://www.swedishneutral.se/
Sweden
Advances in Electrical and Electronic Engineering

http://advances.utc.sk/
Slovakia
Praktické tabulky pro elektrotechniky
(vhodné i pro malé displeje mobilních telefonů)
../mobile/index.htm
Czech Republic
../teorie_a_praxe/130417_Prevody_traf_a_moznosti_jejich_regulace.pdf Velikosti výstupních napětí v závislosti na převodu DTR, nastavení odbočky a vstupního primárního napětí

../teorie_a_praxe/130417_Prevody_traf_a_moznosti_jejich_regulace.pdf
Czech Republic
438/1919 Sb.
Zákon o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=1339&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Czech Republic
139/1926 Sb.
Zákon o finanční podpoře elektrisace venkova
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=4213&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Czech Republic
235/1946 Sb.
Zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=235&r=1946
Czech Republic
273/1949 Sb.
Zákon o soustavné elektrisaci venkova
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=273&r=1949
Czech Republic
79/1957 Sb.
Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=79&r=1957
Czech Republic
80/1957
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=80&r=1957
Czech Republic
153/1961
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=153&r=1961
Czech Republic
140/1978
Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce elektřiny obyvatelstvu
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=140&r=1978
Czech Republic
222/1994 Sb.
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=222&r=1994
Czech Republic
314/2009 Sb
Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=314&r=2009
Czech Republic
Pravidla provozování distribučních soustav

http://www.predistribuce.cz/distribuce/distribucni-sit/pravidla-provozovani.html
Czech Republic
Povodí Vltavy
Stavy a průtoky na vodních tocích
http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm
Czech Republic
Povodí Labe
Stavy a průtoky na vodních tocích
http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/
Czech Republic
Povodí Moravy
Stavy a průtoky na vodních tocích
http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/index.htm
Czech Republic
Povodí Odry
Stavy a průtoky na vodních tocích
http://www.pod.cz/portal/sap/cz/
Czech Republic
Povodí Ohře
Stavy a průtoky na vodních tocích
http://www.poh.cz/portal/SAP/cz/index.htm
Czech Republic
Podnikové normy energetiky
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností
http://www.csres.cz/CZ/podnikove-normy?page=1
Czech Republic
CEZ Distribution Bulgaria

http://www.cez-rp.bg/en/home.html
Bulgaria
Norwegian Meteorological Institute and Norwegian Broadcasting Corporation

http://www.yr.no/
Norway
Předpověď počasí (Praha)
Norský meteorologický institut (anglicky)
http://www.yr.no/place/Czech_Republic/Prague/Prague/hour_by_hour.html
Norway
Rezonanční křivka v kompenzované síti vysokého napětí s nepřímo uzemněným uzlem
odborný článek v časopise ELEKTROREVUE
http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/energetika--vykonova-elektronika--elektrotechnologie/0/rezonancni-krivka-v-kompenzovane-siti-vysokeho-napeti-s-neprimo-uzemnenym-uzlem--the-resonance-curve-in-medium-voltage-arc-suppression-coil-earth-system-/
Czech Republic
Pešaut – montáže kabelů, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti montáží a oprav silnoproudých kabelů a silnoproudých elektrotechnických zařízení.
http://www.pesaut.cz/
Czech Republic
Spren s.r.o.
Energetické poradenství
http://www.spren.cz/
Czech Republic
MojeEnergie
Portál věnovaný energetice
http://www.mojeenergie.cz/
Czech Republic
     Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional


Contact © 2007-2011 Author: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu