Erlang distribution (EN)

DİKKAT - bir ondalık virgül yerine olmalıdır ondalık nokta kullanılır!
Parametreleri girin k= (k ∈ N)
Parametreleri girin λ= (λ > 0)
Parametreleri girin x1= (0≤x1≤x2<∞)
Parametreleri girin x2= (x1≤x2≤∞)

Formüller

Characteristics of the distribution (EN)
Beklenen değer E(X)=
Varyans D(X)=
Çarpıklık γ1=
Basıklık γ2=
Yığmalı dağılım fonksiyonu.Olasılık kütle fonksiyonu.

Dış bağlantılar

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Romana Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi العربية 한국어 Türkçe Bahasa Indonesia 日本語 Български српски језик עברית‬ فارسی‬ Slovenščina Dansk Eesti Català Lietuvių Κανονική κατανομή Українська     


İlgili kişi © 2013 Yazar: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu