Uniform sannsynlighetsmodell

OBS - i stedet for en desimal komma skal brukes desimal DOT!
Angi parametere a= (a<b)
Angi parametere b= (b>a)
Angi parametere x1= (a≤x1≤x2≤b)
Angi parametere x2= (a≤x1≤x2≤b)

Formler

Kovarians
Forventning E(X)=
Varians D(X)=
Skjevhet γ1=
Kurtose γ2=
Kumulativ fordelingsfunksjon.Probability mass function (EN).

Eksterne lenker

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi 日本語     


Kontakt © 2011 Forfatteren: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu