מחשבונים ברשת

אלגברה לינארית

Operation with matrices in R (determinant, track, inverse, adjoint, transpose) (EN) Operation with complex matrices (determinant, track, inverse, adjoint, transpose) (EN)
Basic matrix operations (addition, subtraction, multiplication, division) (EN)
LinEqu - Solution of system of a linear equations with real numbers (EN) ClinEqu - Solution of system of a linear equations with complex numbers (EN)
משוואה ממעלה שנייה

קומבינטוריקה

עצרת (0≤N≤40000) מקדם בינומי (0≤N≤590)
מספר קטלן (0≤N≤299)

התפלגות

Continuous (EN) Discrete (EN)
התפלגות אחידה התפלגות בינומית (1≤N≤269)
התפלגות נורמלית התפלגות בינומית שלילית (1≤r≤200)
התפלגות מעריכית התפלגות פואסון
Erlang distribution (EN) התפלגות גאומטרית
Weibull distribution (EN) התפלגות היפרגאומטרית
התפלגות ריילי
התפלגות קושי
Pareto distribution (EN)
התפלגות לוג-נורמלית

Other (EN)

Queueing theory (EN) Regular Markov linear ordered set (EN)
פונקציית גמא
Česky English Русский Espanol      Valid CSS!


צור קשר © 2007-2013 מחבר: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu