התפלגות קושי

שימו לב - במקום פסיקים עשרוניים צריך להיות בשימוש נקודה עשרונית!
לאחר הזנת פרמטר a= (-∞≤a≤∞)
לאחר הזנת פרמטר λ= (λ > 0)
לאחר הזנת פרמטר x1= (-∞≤x1≤x2<∞)
לאחר הזנת פרמטר x2= (x1≤x2≤∞)

נוסחאות

Characteristics of the distribution (EN)
תוחלת E(X)=
שונות D(X)=
צידוד (סטטיסטיקה) γ1=
גבנוניות (סטטיסטיקה) γ2=
Cumulative distribution function (EN).Probability mass function (EN).

קישורים חיצוניים

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Nederlands Italien Romana Magyar 中文 Svenska العربية Türkçe 日本語     


צור קשר © 2013 מחבר: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu