פונקציית גמא

שימו לב - במקום פסיקים עשרוניים צריך להיות בשימוש נקודה עשרונית!

Zadej číslo x= (0 < x ≤ 155)
תוצאה

קישורים חיצוניים

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Romana Magyar 中文 Svenska Suomi العربية 한국어 Türkçe Bahasa Indonesia 日本語     


צור קשר © 2013 מחבר: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu