Transformer losses

ATTENTION - instead of a decimal comma should be used decimal DOT !
Jmenovitý výkon Sn(1)= kVA Sn(2)= kVA
Ztráty činného výkonu naprázdno ΔP0(1)= W ΔP0(2)= W
Ztráty činného výkonu nakrátko ΔPk(1)= W ΔPk(2)= W
Procentní proud naprázdno i0(1)= % i0(2)= %
Procentní napětí nakrátko uk(1)= % uk(2)= %
Zatížení S(1)= kVA S(2)= kVA
Měrný činitel ztrát kΔ(1)= kW.kVAr-1 kΔ(2)= kW.kVAr-1
Doba provozu T(1)= h.r-1 T(2)= h.r-1
Doba plných ztrát TΔ(1)= h.r-1 TΔ(2)= h.r-1
Cena energie Ne(1)= Kč.MWh-1 Ne(2)= Kč.MWh-1
Pořizovací cena Ki(1)= Ki(2)=
Procento úroku púr(1)= % r-1 púr(2)= % r-1
Odpisové procento podp(1)= % r-1 podp(2)= % r-1
Procento údržby púdr(1)= % r-1 púdr(2)= % r-1

Formulas

.

External links

Česky      Valid CSS!Contact © 2012-2013 Author: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu