Định luật Ohm

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân! Ohmův zákon

Điền vào bất kỳ hai tham số

Thông số đầu vào
Điện áp U= V
Dòng điện I= A
Điện trở R= Ohm
Công suất P= W

Xem thêm

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Romana Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi العربية 한국어 Türkçe Bahasa Indonesia 日本語 Български עברית‬ Slovenščina     


Liên hệ © 2007-2011 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu