Výpočet Blondelových konstant při zadaných parametrech Z,Y

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Vstupní parametry vedeni
Podélná impedance Rk= Ohm/km Xk= Ohm/km
Příčná admitance Gk= S/km Bk= S/km
Délka vedení l= km
Česky English     


Kontakt © 2011 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz