Tabulky
Důležité adresy
Orientační výše škodních událostí
Chyby měření napětí
Základní vzdálenosti
PNE 33 0000-6 tab.2
Snížené vzdálenosti
PNE 33 0000-6 tab.3
Vzdálenosti zábran od živých částí
PNE 33 0000-6 tab.4
Nejmenší dovolené jmenovité průřezy vodičů PEN nebo vodičů PE v sítích TN
PNE 33 0000-1 tab.3
Impedance vypínací smyčky pro zařízení DS
provozované dle ČSN 34 1010 (Ochrana "nulováním")

Kontakt
© Autor: Ing. René Vápeník
www.elektro-energetika.cz