Minimální vzdálenosti venk. vedení vn v m
dle PNE 33 3301
(při zatížení námrazou, větrem či max. teplotě vodiče)
Typ vedeníBCI
k zemi – norm. profil665,6
ke skalní stěně nebo svahu333
k povrchu dálnice nebo rychlostní silnice777
k povrchu ost. silnic, místních a účelových komunikací, lesních a polních cest665,6
k povrchu cyklistických stezek a chodníků65,65
od hlavy kolejnic u tratí bez trakčního vedení6,66,66,6
- vodorovně (od kolejnice)444
od hlavy kolejnic u tratí, kde se předp. výst. trakč. vedení121212
- vodorovně (od kolejnice)151515
ke komponentům trakčního vedení2,622
- vodorovně1,51,51,5
k dráľnímu sděl. vedení2,52,51,0
nad rekreační nebo sportovní plochou7,67,67
nad plaveckými bazény8,68,68
od schůdných částí potrubí443
od neschůdných částí potrubí331
od stromů pod vedením (na které nelze vylézt)0,50,50,5
od stromů pod vedením (na které lze vylézt)2,11,50,5
od stromů vedle vedení (na které nelze vylézt)0,60,50,5
od stromů vedle vedení (na které lze vylézt)2,11,51,0
od střech vzdorujících ohni se sklonem >15° vůči vod. rovině332
od střech vzdorujících ohni se sklonem ≤15° vůči vod. rovině543
od střech nevzdorujících ohni a od instalací citlivých na oheň10,610,610,6
od budov – vodorovně32,61,5
od antén a zařízení pro ochranu před bleskem2,62,61,5
od pouličních lamp, stožárů, reklamních štítů a pod.2,62,61,5
nad jiným vedením111
nad podpěrným bodem322

B – holé vodiče (např. AlFe)
C – izolované vodiče (např. SAX)
I – kabelový systém (např. DISTRI)