Minimální vzdálenosti venk. vedení nn v m
dle PNE 33 3302
(při zatíľení námrazou, větrem či max. teplotě vodiče)
Typ vedeníBCI
k zemi – norm. profil65,55,5
ke skalní stěně nebo svahu111
svody přípojek po fasádě nebo pb – vzdálenost k zemi-22
k povrchu dálnice nebo rychlostní silnice777
k povrchu ost. silnic, místních a účelových komunikací, lesních a polních cest65,55,5
k povrchu cyklistických stezek a chodníků544
nad rekreační nebo sportovní plochou777
nad plaveckými bazény888
od schůdných částí potrubím322
od neschůdných částí potrubím211
od stromůpod vedenímnepředpokládá se výstup osob0,50,50,5
předpokládá se výstup osob10,50,5
vedle vedenínelze vylézt0,50,50,5
lze vylézt10,50,5
Vedení nad budovamiod částí budov vzdorujících ohni se sklonem >15° vůči vod. rovině0,50,30,3
od částí budov vzdorujících ohni se sklonem ≤15° vůči vod. rovině433
od částí budov nevzdorujících ohni a od instalací citlivých na oheň444
od budov – vodorovně211
Vedení na budováchod budovy a jejich součástí (antény a zařízení pro ochranu před bleskem)0,20,10,1
od lamp, rekl. ątítů a, vlajk. stoµárů pod. konstrukcí, na kterých nelze stát0,20,10,1
od horního okraje okna0,2
od bočního okraje okna0,5
od spodního okraje okna1
nad sdělovacím vedením10,50,5
nad podpěrným bodem211

B – holé vodiče (AlFe, Cu)
C – izol.vodiče (AES)
I – kab. systém ( AYKYz)