Minimální vzdálenosti venk. vedení vn v m
dle ČSN EN 50423-1
((při zatížení námrazou, větrem či max. teplotě vodiče)
Typ vedeníBCI
k zemi – norm. profil5,65,65,6
ke skalní stěně nebo svahu333
K povrchu silnice nebo hlavě kolejnice (u ľeleznic)6,66,66,6
od stromů pod vedením (na které nelze vylézt)0,50,50,5
od stromů pod vedením (na které lze vylézt)2,11,50,5
od stromů vedle vedení (na které nelze vylézt)0,60,50,5
od stromů vedle vedení (na které lze vylézt)2,11,51,0
od střech vzdorujících ohni se sklonem >15° vůči vod. rovině332*
od střech vzdorujících ohni se sklonem ≤15° vůči vod. rovině543
od střech nevzdorujících ohni a od instalací citlivých na oheň10,610,610,6
od budov – vodorovně321,5*
od antén a zařízení pro ochranu před bleskem2,621,5*
od pouličních lamp, stožárů, reklamních štítů a pod.2,621,5*
nad jiným vedením111

B – holé vodiče (AlFe, Cu)
C – izol.vodiče (AES)
I – kab. systém ( AYKYz)

* dle ČSN EN 50423-3