Svislé vzdálenosti podzemních sítí při kříŽení v m
ZařízeníkNNkVN
(22 kV)
Kabel nn 0,4 kV0,050,20
Kabel vn 22 kV0,200,20
Sdělovací kabel0,304
0,105
0,804
0,305
Plyn do tlaku 0,005 MPa0,1060,106
Plyn do tlaku 0,4 MPa0,1060,206
Vodovod vč. přípojek0,404
0,205
0,404
0,205
Kanalizace vč. přípojek0,300,30
Teplovod0,3070,507
Kabelovod0,100,30

4) nechráněné
5) v technickém kanálu nebo betonových chráničkách
6) kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm, bez krytu se zvyŠuje vzdálenost mezi kabelem a nízkotlakým plynovodem na 400 mm, mezi kNN a středotlakým plynovodem na 1000 mm a mezi kVN a středotlakým plynovodem na 1500 mm
7) při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit

Zpracováno dne 21.10.2010 dle ČSN 736005 včetně Z1 až Z4