Nejmenší dovolené krytí v m
UloženíkNNkVN (22 kV)
v chodníku a přidruženém prostoru, který neslouží k provozu nebo stání vozidel 0,351,00
ve vozovce1,001,00
ve volném terénu mimo souvislou zástavbu0,35
0,705
1,00

5) bez ochrany proti mechanickému poškození

Zpracováno dne 21.10.2010 dle ČSN 736005 včetně Z1 až Z4