Vodorovné vzdálenosti podzemních sítí při souběhu v m
ZařízeníkNNkVN
(22 kV)
Kabel nn 0,4 kV0,050,20
Kabel vn 22 kV0,200,20
Sdělovací kabel0,303
0,104
0,803
0,304
Plyn do tlaku 0,005 MPa0,400,40
Plyn do tlaku 0,4 MPa0,600,60
Vodovod vč. přípojek0,400,40
Kanalizace vč. přípojek0,500,50
Teplovod0,301,00
Kabelovod0,100,30

3) nechráněné
4) v technickém kanálu nebo betonových chráničkách

Zpracováno dne 21.10.2010 dle ČSN 736005 včetně Z1 až Z4