Základní parametry vedení vvn, zvn (přirozený výkon, chod naprázdno, chod nakrátko) - zadání Z,Y

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Vstupní parametry vedeni
Podélná impedance Rk= Ohm/km Xk= Ohm/km
Příčná admitance Gk= .10-6 S/km Bk= .10-6 S/km
Přenášený výkon S1 P1= MW Q1= MVA
Délka vedení l= km
Sdružené napětí Us= kV Úhel= °
Vyber typ čtyřpólu