Základní parametry vedení vvn, zvn (přirozený výkon, chod naprázdno, chod nakrátko) - zadání R,L,G,C

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Vstupní parametry vedeni
Rezistence a indukčnost Rk= Ohm/km Lk= H/km
Konduktance a kapacitance Gk= .10-6 S/km Ck= .10-9 F/km
Přenášený výkon S1 P1= MW Q1= MVA
Délka vedení l= km
Sdružené napětí Us= kV Úhel= °
Vyber typ čtyřpólu