Rozkład jednostajny

UWAGA - zamiast dziesiętnych należy stosować przecinek dziesiętny kropka!
Podać parametry a= (a<b)
Podać parametry b= (b>a)
Podać parametry x1= (a≤x1≤x2≤b)
Podać parametry x2= (a≤x1≤x2≤b)

Formuły

Kowariancja
Wartość oczekiwana E(X)=
Wariancja D(X)=
Współczynnik skośności γ1=
Kurtoza γ2=
Dystrybuanta.Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa.

Linki

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi 日本語     


Kontakt © 2011 Autor: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu