Rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Zadej parametr a= (a<b)
Zadej parametr b= (b>a)
Zadej parametr x1= (a≤x1≤x2≤b)
Zadej parametr x2= (a≤x1≤x2≤b)

Vztahy

Charakteristiky rozdělení
Střední hodnota E(X)=
Rozptyl D(X)=
Koeficient šikmosti γ1=
Koeficient špičatosti γ2=
Graf distribuční funkce.Graf pravděpodobnostní funkce.

Externí odkazy

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi 日本語     


Kontakt © 2011 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz