RLC circuit in steady state (EN)

Sự chú ý - thay vì một dấu phẩy thập phân phải sử dụng dấu chấm thập phân!
Thông số đầu vào
Điện trở R= Ohm
Inductivity (EN) L= .10-3 H
Capacity (EN) C= .10-6 F
Điện áp U= V
Frequency (EN) f= Hz
Choose the type of involvement (EN)

Xem thêm

Česky English Espanol Francais Deutsch Portugues Polski      Valid CSS!


Liên hệ © 2007-2011 Tác giả: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu