RLC circuit in steady state (EN)

ВНИМАНИЕТО - вместо десетична запетая трябва да се използва десетичната точка!
Входни параметри
Електрическо съпротивление R= Ohm
Inductivity (EN) L= .10-3 H
Capacity (EN) C= .10-6 F
Електрическо напрежение U= V
Frequency (EN) f= Hz
Choose the type of involvement (EN)

Виж също

Česky English Espanol Francais Deutsch Portugues Polski      Valid CSS!


Контакт © 2007-2011 Автор: Рене Вапеник www.elektro-energetika.eu