Calculation of ballast (EN)

UPPMÄRKSAMHET - i stället för ett decimalt kommatecken bör används decimal DOT!
Parameters of source (EN)
Type of voltage (EN)
Effective value (EN) U= V
Frequency (EN) f= Hz

Fyll i två parametrar

Parameters of appliance (EN)
Elektrisk spänning U= V
Elektrisk ström I= A
Resistans R= Ohm
Effekt P= W
Předřadník.Česky English     


Kontakt © 2007-2016 Författare: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu