Calculation of ballast (EN)

ВНИМАНИЕТО - вместо десетична запетая трябва да се използва десетичната точка!
Parameters of source (EN)
Type of voltage (EN)
Effective value (EN) U= V
Frequency (EN) f= Hz

Попълнете всеки два параметъра

Parameters of appliance (EN)
Електрическо напрежение U= V
Електрически ток I= A
Електрическо съпротивление R= Ohm
Активна мощност P= W
Předřadník.Česky English     


Контакт © 2007-2016 Автор: Рене Вапеник www.elektro-energetika.eu