Testy odborné způsobilosti v elektrotechnice

Testy obsahují 817 otázek. Naposledy aktualizováno 31.1.2015 .
Zkoušky ČDS
Rok 2015(295)
Zákony, NV, Vyhlášky
(37)
ČSN(71)
PNE(66)
Předpisy ČDS(34)
pro čety PPN(30)
První pomoc(22)
Požární ochrana(5)
Odborná způsobilost §5(13) §6(17) §7(28) §8(75)
Hladina napětí nn(24) vn(40) vvn(23) zvn(4)
Druh zařízení nadzemní vedení(46) podzemní vedení(6) elektrické stanice(38) elektrické nářadí(31)
PNE PNE 33 0000-1(4) PNE 33 0000-6(16) PNE 33 3301(4) zákon č. 458/2000(3)
Ostatní zdravověda(6) jednotky a značky(22) všeobecný rozhled(15)
Výpis
Písemný test (k tisku)
Elektronický test
Klíč odpovědí
Počet otázek    


Kontakt © 2007-2009 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz