Zařízení

Nehody

Co dokáže příroda

3 - Pole R 110 kV

Pohled na pole 110 kV (zleva doprava: vývodový odpojovač se zemničem;MTN;MTP;výkonový vypínač;přípojnicový odpojovač (mimo snímek))

|<<

<<

>>

>>|