Česky ENGLISH

Main page

Photo gallery

YouTube

STUDY SUPPORT

Calculations

Ohmův zákon

Matrix in R

Matrix in C

LinEqu

ClinEqu

Probability distribution

all

Visualization

Links

Interesting sites

Journals

My work

Vědecké články a práce

Odborné články a práce

Other

Z historie

Creation of web


LINKS

International organizations

Legislation

Authorities and institutions

Regulatory authorities

Energy companies

Transmission system operators

Distribution system operators

Schools

Faculty of Power and Electrical engineering

Department of Electric Power Engineering

Department of Electrical Engineering

Secondary School of Electrical Engineering

Vocational School

Weather prediction

Other

Company

(EN)

Manufacturer

Assembly

Advisory

Downloads

On line data

All


AUTHOR

Contact


ZAJÍMAVÉ ODKAZY

Mensa of the Czech Republic (only czech)

RSS RSS 2.0Google Pagerank - www.elektro-energetika.czGoogle Pagerank S-Rank - www.elektro-energetika.czS-Rank JyxoRank - www.elektro-energetika.czJyxoRank Nejlepší výsledek doményPublikační systém WAMOSWAMOS SEO nástroje

IP: 3.236.142.143


Dárek pro Putina

Drony NEMESIS

MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu
Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu

Logická olympiáda

PIKOMAT MFF UK

Elektrorevue

Vysoké učení technické v Brně

Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně

Elektroenergetika na Wikipedii

Czech National Team

Spolek pro vojenská pietní místa, o.s.

Signum belli 1914


EnergySpectrum
is a scientific journal focusing on the areas of production, transmission, distribution and use of electricity.
http://energyspectrum.net/
Czech Republic
PowerWiki Elektroenergetika
Znalostní portál Katedry elektroenergetiky FEL ČVUT.
http://www.powerwiki.cz/
Czech Republic
RNDr. Michal Novák, Ph.D.
Studijní opora pro matematiku, On-line aplikace (matice, derivace, slovník a další)
http://www.umat.feec.vutbr.cz/~novakm/
Czech Republic
Odborné učebnice pro energetiku

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-1-Elektrarny.pdf Jaderné a klasické elektrárny
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-1-Elektrarny.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-2-OZE.pdf Obnovitelné zdroje elektrické energie
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-2-OZE.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-3-Elektrotepelna.pdf Elektrotepelná technika
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-3-Elektrotepelna.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-4-Navrh_siti.pdf Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-4-Navrh_siti.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-5-Monitorovani.pdf Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-5-Monitorovani.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-6-Svetelna.pdf Světelná technika
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-6-Svetelna.pdf
Czech Republic
../data/ucebnice/CVUT-7-Provoz.pdf Provoz distribučních soustav
Odborné učebnice pro energetiku
../data/ucebnice/CVUT-7-Provoz.pdf
Czech Republic
Elektrotechnické tabulky

http://www.elektrotechnicke-tabulky.cz/
Czech Republic
Elektrotechnické tabulky

http://www.elektrotechnicke-tabulky.cz/
Czech Republic
Převod fyzikálních jednotek

http://www.prevod.cz/
Czech Republic
Fyzikální konstanty (anglicky)

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html
United States
All About Circuits
This site provides a series of online textbooks covering electricity and electronics.
http://www.allaboutcircuits.com/
United States
http://www.g3ynh.info/zdocs/AC_theory/AC_theory.pdf AC electrical theory
An introduction to phasors, impedance and admittance, with emphasis on radio frequencies.By David W. Knight
http://www.g3ynh.info/zdocs/AC_theory/AC_theory.pdf
United Kingdom
http://physics.fme.vutbr.cz/files/opory/pdf/F2/F2.pdf Elektřina a magnetismus
hypertextová verze vycházející z přepracovaných skript Fyzika II, autorů: Šantavý, Liška
http://physics.fme.vutbr.cz/files/opory/pdf/F2/F2.pdf
Czech Republic
Encyklopedie fyziky
Jaroslav Reichl, Martin Všetička
http://fyzika.jreichl.com/index.php
Czech Republic
NetCalc
A web-based graphic calculator
http://www.netcalc.org/
United States
Leonardo ENERGY
The Global Community for Sustainable Energy Professionals
http://www.leonardo-energy.org/
-
Kvalita elektrické energie
Odborné publikace věnované kvalitě elektrické energie
http://copperalliance.eu/cz/publikace?taxonomy=tags&propertyName=tags&taxon=power-quality
Czech Republic
Online integrator
Online výpočet integrálů
http://integrals.wolfram.com/
United States
Electrical Construction & Maintenance (EC&M) magazine

http://ecmweb.com/
United States
Wykresy funkcji
Vykreslování funkcí
http://www.wykresyfunkcji.pl/
Poland
doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
osobní články
http://homen.vsb.cz/~mah30/
Czech Republic
Elektrorevue
Časopis pro elektrotechniku ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Czech Republic
Energetika
Časopis ENERGETIKA je odborný měsíčník pro elektrárenství, teplárenství a použití energie s více než padesátiletou historií.
http://www.energetik.cz/hlavni3.html?m1=/energetika/index.html
Czech Republic
../teorie_a_praxe/jnaj.pdf J na J
Návod, jak umocnit komplexní jedničku komplexní jedničkou
../teorie_a_praxe/jnaj.pdf
Czech Republic
Miniencyklopedie solární energie
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/solar.htm
Czech Republic
Zajímavá fyzika – Albert Einstein
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/einstein/einstein.htm
Czech Republic
Zajímavá fyzika – RTG záření
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/rtg/index.htm
Czech Republic
Zajímavá fyzika – Lasery kolem nás
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/laser/laser.htm
Czech Republic
Zajímavá fyzika – K vysokým energiím
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/urychl/detekce.htm
Czech Republic
Miniencyklopedie elektřiny
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/index.htm
Czech Republic
Miniencyklopedie jaderné energetiky
Skupina ČEZ - podpora vědy a vzdělání
http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/index.htm
Czech Republic
../teorie_a_praxe/teapr_mereni.pdf Teorie a praxe v elektrotechnice
Měření při zajišťování provozu distribuční soustavy
../teorie_a_praxe/teapr_mereni.pdf
Czech Republic
../teorie_a_praxe/teapr_patero.pdf Teorie a praxe v elektrotechnice
Elektrikářské patero a co se všechno se za ním skrývá
../teorie_a_praxe/teapr_patero.pdf
Czech Republic
../teorie_a_praxe/teapr_zkratovani.pdf Teorie a praxe v elektrotechnice
Zkratování
../teorie_a_praxe/teapr_zkratovani.pdf
Czech Republic
ELEKTRO
Odborný časopis pro elektrotechniku
http://www.odbornecasopisy.cz/
Czech Republic
Elektroinstalatér
Časopis je zaměřen na praxi v oboru elektro.
http://www.cntl.cz/index.html?o_lev=1
Czech Republic
Energie kolem nás
Odborný časopis
http://www.ekn.cz/
Czech Republic
Portál TZB-info
Oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov
http://www.tzb-info.cz/
Czech Republic
Třípól
časopis pro studenty
http://www.tretipol.cz/
Czech Republic
JTIE
Časopis pro technickou a informační výchovu
http://jtie.upol.cz/
Czech Republic
ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS
Sdružení ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS má za hlavní cíl propagaci astrofyziky a fyziky plazmatu
http://www.aldebaran.cz/
Czech Republic
Fyzikální webové stránky - webFyzika
Internetové stránky webFyzika (http://webFyzika.fsv.cvut.cz/) je fyzikální výukový web, který vznikl na katedře fyziky Fakulty stavební ČVUT v Praze. Je tedy především zaměřen na podporu teoretické i experimentální výuky studentů v různých oblastech fyziky (mechanika, termodynamika, elektřina a magnetismus, optika, základy moderní fyziky) a počítačového modelování ve fyzice a inženýrství. Nicméně uvedené informace mohou vhodně použít i studenti z jiných vysokých škol a další zájemci o fyziku.
http://webfyzika.fsv.cvut.cz/
Czech Republic
Paul Falstad
Matematické a fyzikální aplety
http://www.falstad.com/mathphysics.html
United States
Teorie a praxe v elektrotechnice
Elektrotechnické vzorce
../teorie_a_praxe/vzorce.php
Czech Republic
Teorie a praxe v elektrotechnice
Matematické vzorce
../teorie_a_praxe/vzorce_mat.php
Czech Republic
Bael
vydavatel odborného časopisu Elektrotechnika
http://www.bael.cz/
Czech Republic
Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Ústav teoretické elektrotechniky FEL ZČU (MATLAB, numerické metody)
http://home.zcu.cz/~karban/main/
Czech Republic
Multimediální učebnice
Elektromagnetické vlny Mikrovlná technika
http://www.urel.feec.vutbr.cz/~raida/multimedia/index.php
Czech Republic
ACTA ELECTROTECHNICA ET INFORMATICA
An international peer-reviewed scientific journal published quarterly by the Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice,Slovakia ince 2001.
http://www.aei.tuke.sk/index.html
Slovakia
MAW - Matematické výpočty online
Stránka obsahuje rozhraní pro matematické výpočty na webu.
http://user.mendelu.cz/marik/maw/index.php
Czech Republic
Wonder Whiz Kids Community (online science library)
Matematika, Fyzika, Chemie, Biologie pro děti (anglicky)
http://www.wonderwhizkids.com/
-
Science Books Online
lists free science e-books, textbooks, lecture notes, monographs, and other science related documents. All texts are available for free reading online, or for downloading in various formats.
http://www.sciencebooksonline.info/
-
FreeScience.info
is an initiative to substitute real libraries with a virtual one, where it will be possible download all books, in a printable format mainly PDF.
http://www.freescience.info/index.php
Italy
SpringerLink
is one of the world's leading interactive databases for high-quality STM journals, book series, books, reference works and the Online Archives Collection. SpringerLink is a powerful central access point for researchers and scientists.
http://www.springerlink.com/
United States
PRO-ENERGY magazín
je populárně technický čtvrtletník, ve kterém čtenáři mohou získat informace o trendech a perspektivách na českém a slovenském energetickém trhu.
http://www.pro-energy.cz/
Czech Republic
Journal of Electrical Engineering
joint publication of the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Slovak Technical University, and of the Institute of Electrical Engineering of the Slovak Academy of Sciences
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/
Slovakia
Journal of Electric Engineering
The new JEE Journal is designed to be able to manage the increasing number of published articles. The new system will allow the publishers as well as the JEE team to make publishing more efficient.
http://www.jee.ro/
Romania
International Journal of Electrical Engineering Education
IJEEE is a forum for the exchange of ideas in the teaching of electrical engineering and electronics at university and technical college level.
http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/journals/journal.asp?id=11
United Kingdom
Journal of Electrical Engineering
The scope of ELEKTRIKA covers all aspects of electrical engineering which include (but not limited to) microelectronics, electronic devices, telecommunications, control systems, power electronics and drive systems, robotics, power systems, high voltage engineering, instrumentation, etc.
http://www.fke.utm.my/elektrika/
Malaysia
Directory of Open Access Journals
This service covers free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals.
http://www.doaj.org/
Sweden
LINEAMPS
is built under the Windows environment and is easily operated from a user driven control panel. LINEAMPS incorporates steady, dynamic, transient ampacity, and weather forecast models to provide power line ampacity from millisecond to seven days in advance.
http://www.lineamps.net/
United States
Transmission & Distribution World
is edited for engineers and operating professionals in the electric power industry.
http://tdworld.com/
United States
Intelligent Energy Portal
The Intelligent Energy Portal provides quick and thorough access to latest news and articles related to energy production, distribution and end use.
http://intelligentenergyportal.com/
United States
Energy University

http://www.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/training/energy-university/energy-university.page
France
E-Academy
certifikovaná výuka anglického jazyka zdarma
http://www.e-academy.cz/index.php
Czech Republic
Metodika tvorby bibliografických citací
Publikace obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikací EndNoteWeb, s jejíž pomocí lze generovat soupisy citované literatury podle požadavků stovek vědeckých časopisů.
http://is.muni.cz/elportal/?id=895998
Czech Republic
Elektronické výukové publikace
autorská díla používaná při výuce na Masarykově univerzitě
http://is.muni.cz/elportal/studovna.pl
Czech Republic
../teorie_a_praxe/BP.pdf ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŽBY PRO LIKVIDACI PORUCH NA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY
Bakalářská práce
../teorie_a_praxe/BP.pdf
Czech Republic
../teorie_a_praxe/DP.pdf MODELOVÁNÍ NESYMETRICKÉHO TŘÍFÁZOVÉHO VEDENÍ
Diplomová práce
../teorie_a_praxe/DP.pdf
Czech Republic
Theses.cz
Systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi
http://theses.cz/
Czech Republic
Odevzdej.cz
Systém pro odhalování plagiátů v seminárních nebo jiných pracích
http://odevzdej.cz/
Czech Republic
The corporate technical journal

http://www.abb.com/review
United Kingdom
Časopis VISIONS

http://stest1.etnetera.cz/visions/
Czech Republic
Elektrotechnický magazín
Odborný informační zdroj poskytující komplexní informace pro elektrotechniky, energetiky, projektanty, zájemce o silnoproudou elektrotechniku, podnikatele a investory v oborech elektro.
http://www.etm.cz/
Czech Republic
Časopis Pro revize
je zaměřen na oblasti revizí, měření, termodiagnostiky a legislativy. Je nepostradatelnou pomůckou všem revizním technikům, elektrotechnikům, energetikům, elektroúdržbářum a zájemcům o silnoproudou elektroniku a měření.
http://www.prorevize.cz/
Czech Republic
Časopis Pro elektrické stroje a pohony
je zaměřen na elektrické stroje, pohony, alternátory, dynama, měniče a ostatní příslušenství.
http://www.propohony.cz/
Czech Republic
Časopis Pro projektanty
je zaměřen na oblast elektroprojektování, elektroinstalace, výrobky a legislativu. Má být nepostradatelnou pomůckou všem elektroprojektantům, elektrotechnikům, podnikatelům a investorům v oborech elektro.
http://www.proprojektanty.cz/
Czech Republic
Advances in Electrical and Electronic Engineering

http://advances.utc.sk/
Slovakia
Podnikové normy energetiky
České sdružení regulovaných elektroenergetických společností
http://www.csres.cz/CZ/podnikove-normy?page=1
Czech Republic
MojeEnergie
Portál věnovaný energetice
http://www.mojeenergie.cz/
Czech Republic
     Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional


Contact © 2007-2011 Author: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu