Přepočet efektivní hodnoty ekvivalentního (oteplovacího) zkratového proudu pro různou dobu trvání zkratu

ATTENTION - instead of a decimal comma should be used decimal DOT !
Input values
Ike= kA pro t= s Ike= kA pro t= s