Přepočet efektivní hodnoty ekvivalentního (oteplovacího) zkratového proudu pro různou dobu trvání zkratu

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Vstupní hodnoty
Ike= kA pro t= s Ike= kA pro t= s