Výpočet velikosti zkratových proudů v soustavě vn včetně stanovení min. počtu zkratovacích souprav

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Vstupní hodnoty
Zdánlivý výkon transformátoru Str= MVA
Sekundární napětí transformátoru (sdruľené)Usek=
Napětí nakrátko transformátoruuk= %
c=
Reaktance vedení Xv= ohm/km