Výpočet velikosti zkratových proudů na sekundární straně výkonového transformátoru včetně stanovení počtu zkratovacích souprav

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Vstupní hodnoty
Zdánlivý výkon transformátoru Str= MVA
Sekundární napětí transformátoru (sdružené)Usek=
Napětí nakrátko transformátoruuk= %
c=
Parametry zkratovací soupravy Ith= kA pro t= s