Ochrana zemněním v sítích, kde není přímo uzemněný střed zdroje (uzel). Ochrana v sítích IT nad 1000 V.

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Vstupní údaje
Zemní proud IE= A
Tvar zemniče
Umístění zemniče

1) Odlehlými místy (okolí podpěrných bodů kde se lidé vyskytují zřídka - viz též ČSN EN 50341-3, změna Z2, čl. 6.2.4.2/CZ.1 a ČSN EN 50423-3, národní příloha NA, čl. 6.2.4.2/CZ.1) se rozumí:

  1. místa v nezastavěných prostorách (např. pole) ve vzdálenosti větší než 10 m od okraje komunikací třídy I až III;
  2. místa dále než 50 m od soustředěné občanské a bytové zástavby;
  3. místa dále než 25 m od jednotlivých osamělých budov a továrních objektů mimo soustředěnou zástavbu;
  4. místa dále než 50 m od okraje volných rekreačních a sportovních ploch mimo soustředěnou zástavbu (např. areálu zdraví, jednoduchých hřišť, parkových ploch ap.);
  5. polní a lesní cesty.

    


Kontakt © 2013 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz