Distribució uniforme contínua

ATTENTION - instead of a decimal comma should be used decimal DOT ! (EN)
Introduir el paràmetre a= (a<b)
Introduir el paràmetre b= (b>a)
Introduir el paràmetre x1= (a≤x1≤x2≤b)
Introduir el paràmetre x2= (a≤x1≤x2≤b)

Fórmules

Characteristics of the distribution (EN)
Esperança matemàtica E(X)=
Variància D(X)=
Asimetria (estadística) γ1=
Curtosi γ2=
Cumulative distribution function (EN).Probability mass function (EN).

Enllaços externs

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Norsk Nederlands Italien Magyar Tiếng Việt 中文 Svenska Suomi 日本語     


Contacte © 2011 Autor: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu