Obwód RLC w stanie ustalonym

UWAGA - zamiast dziesiętnych należy stosować przecinek dziesiętny kropka!
Parametry wejściowe
Rezystancja R= Ohm
Indukcyjność L= .10-3 H
Pojemność C= .10-6 F
Napięcie U= V
Częstotliwość f= Hz
Wybierz rodzaj zaangażowania

Zobacz też

Česky English Espanol Francais Deutsch Portugues Polski      Valid CSS!


Kontakt © 2007-2011 Autor: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu