Regular Markov linear ordered set (EN)

UWAGA - zamiast dziesiętnych należy stosować przecinek dziesiętny kropka!

Krok 1 - Order of a probability matrix (EN)

Rząd macierzy
Česky English      Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional


Kontakt © 2011 Autor: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu