Výpočet minimálního průřezu vodiče - dimenzování z hlediska tepelných účinků zkratových proudů

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Měď Hliník Železo jiný
Zadej vstupní hodnoty
Ekvivalentní oteplovací zkratový proud Ike= A Doba trvání zkratu tk= s
Měrná tepelná objemová kapacita c0= J.cm3K-1 Fiktivní teplota θf= V
Rezistivita při teplotě θ0 ρ0= Ω.mm2/m Teplota θ0= °C
Počáteční teplota θ1= °C Konečná teplota θk= °C

Vztahy
Česky     


Kontakt © 2014 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz