Basic matrix operations (addition, subtraction, multiplication, division) (EN)

ВНИМАНИЕТО - вместо десетична запетая трябва да се използва десетичната точка!Česky English Espanol Polski     Контакт © 2011 Автор: Рене Вапеник www.elektro-energetika.eu