Weibull dağılımı

DİKKAT - bir ondalık virgül yerine olmalıdır ondalık nokta kullanılır!
Parametreleri girin k= (k > 0)
Parametreleri girin λ= (λ > 0)
Parametreleri girin x1= (0≤x1≤x2<∞)
Parametreleri girin x2= (x1≤x2≤∞)

Formüller

Yığmalı dağılım fonksiyonu.Olasılık kütle fonksiyonu.

Dış bağlantılar

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Nederlands Italien Magyar 中文 Svenska العربية 한국어 Türkçe 日本語     


İlgili kişi © 2013 Yazar: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu