Rozkład Cauchy'ego

UWAGA - zamiast dziesiętnych należy stosować przecinek dziesiętny kropka!
Podać parametry a= (-∞≤a≤∞)
Podać parametry λ= (λ > 0)
Podać parametry x1= (-∞≤x1≤x2<∞)
Podać parametry x2= (x1≤x2≤∞)

Formuły

Kowariancja
Wartość oczekiwana E(X)=
Wariancja D(X)=
Współczynnik skośności γ1=
Kurtoza γ2=
Dystrybuanta.Funkcja rozkładu prawdopodobieństwa.

Linki

Česky English Русский Espanol Francais Deutsch Portugues Polski Nederlands Italien Romana Magyar 中文 Svenska العربية Türkçe 日本語     


Kontakt © 2013 Autor: Rene Vapenik www.elektro-energetika.eu