Výpočet Blondelových konstant při zadaných parametrech R,L,G,C

POZOR - místo desetinné čárky je třeba použít desetinou TEČKU !
Vstupní parametry vedeni
Podélná impedance Rk= Ohm/km Lk= .10-6 H/km
Příčná admitance Gk= .10-6 S/km Ck= .10-9F/km
Délka vedení l= km
Kmitočet f= Hz
Česky English     


Kontakt © 2011 Autor: René Vápeník www.elektro-energetika.cz